You are here

Prezentare generală

Cauta Proiect

Proiecte finalizate

PHWork

PHWork reprezintă cea de-a noua inițiativă a Rețelei Europene de Promovare a Sănătății la Locul de Muncă și are ca scop promovarea unui mediu de lucru sănătos și adecvat pentru persoanele cu boli cronice - fie prin sporirea gradului de retenție pe piața muncii a acestora, fie prin creșterea gradului de întoarcere și reintegrare a lor la locul de muncă.

EWA

Proiectul urmărește să dezvolte metode eficiente de angrenare a locurilor de muncă și a forței lor de muncă în scopul sporirii conștientizării și schimbării organizaționale și individuale, pentru un consum mai responsabil de alcool și, astfel, o reducere a absenteismului, prezenteismului și accidentelor asociate cu alcoolul.

SIWHP

Scopul proiectului este de a îmbunătăți, adapta și transfera un program internațional de formare profesională în PSLM, desfășurat deja în România sub numele de ELWHP (a se vedea proiectul ELWHP în lista de proiecte finalizate), către un număr de 30 de medici sloveni de medicina muncii, medicina legată de trafic și medicină sportivă.

PSCR

Scopul principal al proiectului este dezvoltarea sustenabilă a resurselor umane din mediul rural, în regiunile Centru, Sud-Muntenia și Sud-Est, în vederea adaptării la o piaţă a muncii dinamică, flexibilă şi inclusivă.

PHPRO

PHPRO urmărește să identifice şi să analizeze mecanismele prin care politicile de sănătate publică (PSP) sunt create şi implementate în 3 ţări europene – Germania (al cărei sistem de sănătate publică a fost ales ca model în perioada reformei româneşti a sistemului de sănătate publică), Italia şi Spania – la nivel național, local și regional şi să transfere toate aceste cunoştinţe, know-how şi practici părţilor direct interesate din România.

MHP-Hands

Obiectivul general al proiectului este de a furniza personalului care lucrează în medii precum instituții de învățământ, organizații, rezidențe pentru persoanele vârstnice resursele necesare pentru sporirea bunăstării mintale a tinerilor, a forței de muncă și a persoanelor vârstnice.

TOMRO

Scopul proiectului a fost acela de a oferi sprijin pentru dezvoltarea reţelei interoperaţionale de furnizori de servicii de sănătate şi securitate în muncă, cu scopul de a reintegra angajaţii în circuitul populaţiei active profesional.

euFAQT

euFAQT are ca scop crearea unei culturi a prevenirii, prin promovarea beneficiilor unor medii lipsite de tutun/fumat, “de-normalizarea” fumatului și facilitarea eforturilor privind renunţarea la fumat.

Proiectul urmăreşte creşterea nivelului accesibilităţii la internet şi la serviciile conexe acestuia prin dotarea Fundaţiei Romtens cu o conexiune internet de mare viteză, cu un server pentru pagina web a Fundaţiei, cu laptopuri moderne, imprimante şi perifericele corespunzătoare desfăşurării activităţilor Fundaţiei.

VPSLM

Scopul proiectului este dezvoltarea resurselor umane și creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii din regiunea Vest, prin Promovarea Sănătății și Securității în Muncă.

Pages