You are here

Prezentare generală

Cauta Proiect

Proiecte finalizate

PSCR

Scopul principal al proiectului este dezvoltarea sustenabilă a resurselor umane din mediul rural, în regiunile Centru, Sud-Muntenia și Sud-Est, în vederea adaptării la o piaţă a muncii dinamică, flexibilă şi inclusivă.

PHPRO

PHPRO urmărește să identifice şi să analizeze mecanismele prin care politicile de sănătate publică (PSP) sunt create şi implementate în 3 ţări europene – Germania (al cărei sistem de sănătate publică a fost ales ca model în perioada reformei româneşti a sistemului de sănătate publică), Italia şi Spania – la nivel național, local și regional şi să transfere toate aceste cunoştinţe, know-how şi practici părţilor direct interesate din România.

MHP-Hands

Obiectivul general al proiectului este de a furniza personalului care lucrează în medii precum instituții de învățământ, organizații, rezidențe pentru persoanele vârstnice resursele necesare pentru sporirea bunăstării mintale a tinerilor, a forței de muncă și a persoanelor vârstnice.

TOMRO

Scopul proiectului a fost acela de a oferi sprijin pentru dezvoltarea reţelei interoperaţionale de furnizori de servicii de sănătate şi securitate în muncă, cu scopul de a reintegra angajaţii în circuitul populaţiei active profesional.

euFAQT

euFAQT are ca scop crearea unei culturi a prevenirii, prin promovarea beneficiilor unor medii lipsite de tutun/fumat, “de-normalizarea” fumatului și facilitarea eforturilor privind renunţarea la fumat.

Proiectul urmăreşte creşterea nivelului accesibilităţii la internet şi la serviciile conexe acestuia prin dotarea Fundaţiei Romtens cu o conexiune internet de mare viteză, cu un server pentru pagina web a Fundaţiei, cu laptopuri moderne, imprimante şi perifericele corespunzătoare desfăşurării activităţilor Fundaţiei.

VPSLM

Scopul proiectului este dezvoltarea resurselor umane și creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii din regiunea Vest, prin Promovarea Sănătății și Securității în Muncă.

CPSLM

Scopul proiectului este dezvoltarea resurselor umane și creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii din regiunea Centru, prin Promovarea Sănătății și Securității în Muncă.

PSMLM Sibiu

Scopul proiectului este creşterea capacitatii institutionale a Centrului de Sanatate Mintala Sibiu in vederea imbunatatirii calităţii, accesibilităţii şi acceptabilităţii serviciilor de îngrijire în sănătatea mintală la nivel judetean si regional.

ELWHP

Proiectul își propune să furnizeze un curs de instruire integrat (formare față în față și e-learning) pentru experții în domeniul Sănătății Ocupaționale și Sănătății Publice. Scopul său este, de asemenea, de a ajunge la un consens intre specialiștii din domeniul Sănătății și Securității in Munca cu privire la necesitatea de a avea o Promovare a Sănătății la Locul de Muncă în programele ambelor specialități implicate (Sănătate Ocupațională și Sănătate Publică).

Pages