You are here

Manuale pentru promovarea sănătății mintale

MHP-Hands
Duration:
March 2010 - February 2013
Project Coordinator: 
Work Research Centre Ltd., Irlanda

Parteneri proiect:

  1. Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA), Germania
  2. National Institute for Health and Welfare, Finlanda
  3. Research Institute of the Red Cross (FRK), Austria
  4. EWORX S.A., Grecia
  5. Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute, Estonia
  6. Nofer Institute of Occupational Medicine, Polonia
  7. Fundația Romtens, România

Scop:

Obiectivul general al proiectului este de a furniza personalului care lucrează în medii precum instituții de învățământ, organizații, rezidențe pentru persoanele vârstnice resursele necesare pentru sporirea bunăstării mintale a tinerilor, a forței de muncă și a persoanelor vârstnice.

Obiective:

Obiectivele specifice ale MHP-Hands sunt dezvoltarea unor manuale și materiale de curs adaptate caracteristicilor fiecărui mediu în parte (instituții de învățământ, organizații și rezidențe pentru persoanele vârstnice); producerea manualelor și a materialelor de curs în șapte limbi de circulație internațională, după o revizuire sistematică de către profesioniști și experți europeni din domeniu; acreditarea, recunoașterea formală sau susținerea cursurilor de formare profesională la nivel național; și dezvoltarea și implementarea unei campanii de sporire a conștientizării atât la nivel național, cât și internațional.

Activități:

Principalele activități ale proiectului sunt analizarea nevoilor grupurilor țintă din proiect; dezvoltarea a trei manuale specifice (adaptate fiecărui mediu în parte), a componentei de e-learning și a infrastructurii pentru trei cursuri specifice față-în-față (adaptate fiecărui mediu în parte); testarea și implementarea programelor de training, i.e. testarea manualelor, a componentei de e-learning și a cursurilor față-în-față; evaluarea datelor obținute din testarea programelor și realizarea versiunilor finale ale manualelor, componentei de e-learning și conținutului cursurilor față-în-față.

Rezultate:

Cele mai importante livrabile ale MHP-Hands sunt specificațiile pentru manualul MHP, cursul de formare și componenta de e-learning a cursului; prima versiune a manualului MHP; protocolul privind implementarea intervențiilor pilot de testare a programului de training; raportul cu privire la intervențiile pilot de testare a programului de training; și versiunea finală a manualului MHP.

Finanțator:

Comisia Europeană/DG SANCO (Directoratul General pentru Sănătate și Consumatori)

Programul pentru Sănătate Publică 2008 – 2013