You are here

Dezvoltarea resurselor umane în comunități rurale

PSCR
Duration:
July 2010 - June 2013
Project Coordinator: 
Fundația Romtens, România

Parteneri proiect:

  1. Belfast Healthy Cities, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
  2. SC DAD EXPERTISE SRL, România
  3. SC CARDINAL JOBS SRL, România
  4. Asociaţia – „Centrul de Informare şi Documentare pentru Integrare Europeană şi Dezvoltare Durabilă” Brăila, România

Scop:

Scopul principal al proiectului este dezvoltarea sustenabilă a resurselor umane din mediul rural, în regiunile Centru, Sud-Muntenia și Sud-Est, în vederea adaptării la o piaţă a muncii dinamică, flexibilă şi inclusivă.

Obiective:

PSCR s-a axat pe trei obiective specifice, și anume creşterea nivelului de informare a managerilor şi angajaţilor din mediul rural în ceea ce privește sănătatea şi securitatea la locul de muncă; îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor managerilor şi angajaţilor din mediul rural în vederea asigurării sustenabilităţii pe termen lung a dezvoltării resurselor umane în mediul rural; și integrarea promovării sănătăţii şi a promovării sănătaţii la locul de muncă cu consilierea profesională şi consilierea pentru dezvoltare personală a managerilor şi angajaţilor din mediul rural.

Activități:

Pentru a îndeplini obiectivele menționate mai sus, proiectul a desfășurat mai multe activități importante, precum realizarea unui studiu privind analiza nevoilor comunităţilor incluse în proiect; organizarea a două campanii de informare şi comunicare privind aspectele care ţin de adaptarea forţei de muncă din mediul rural la o piaţă a muncii în continuă schimbare şi aspectele care ţin de promovarea sănătăţii la locul de muncă, precum şi stilul de viaţă sănătos; organizarea de cursuri de perfecționare și competențe sociale și civice pentru managerii și angajații din mediul rural; sau organizarea de sesiuni de orientare şi consiliere profesională pentru şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă şi persoane ocupate în agricultura de subzistenţă.

Rezultate:

Dintre rezultatele proiectului, amintim parteneriate transnaționale, inter-regionale, regionale și locale realizate si promovate între organizații și instituții relevante; campanii de promovare și informare/educare/comunicare implementate; progame de formare profesională pentru managerii și angajații din mediul rural; sau vizite de studiu desfășurate pentru angajații și managerii de întreprinderi din mediul rural.

Finanțator:

Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse / Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane / OIR POSDRU CENTRU

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013