You are here

Creșterea capacității operaționale a Fundației Romtens în vederea derulării de programe de Promovarea Sănătății la Locul de Muncă

Duration:
September 2009 - March 2010
Project Coordinator: 
Fundația Romtens, România

Scop:

Proiectul urmăreşte creşterea nivelului accesibilităţii la internet şi la serviciile conexe acestuia prin dotarea Fundaţiei Romtens cu o conexiune internet de mare viteză, cu un server pentru pagina web a Fundaţiei, cu laptopuri moderne, imprimante şi perifericele corespunzătoare desfăşurării activităţilor Fundaţiei.

Obiective:

Principalele obiective ale proiectului sunt realizarea evaluării nevoilor de dotare cu echipamente şi acces la internet în vederea creşterii capacităţii instituţionale și realizarea efectivă a dotării Fundaţiei Romtens cu acces la internet de mare viteză, cu software la zi și echipamente tehnice (server web, calculatoare portabile, imprimante şi alte periferice) la punctul de lucru.

Activități:

Pentru realizarea scopului, organizația a desfășurat activități precum evaluarea nevoilor de echipamente și de programe ale Fundaţiei; aducerea la zi a specificaţiilor tehnice şi organizarea licitaţiei pentru achiziţionarea echipamentelor tehnice, a programelor şi construcţia reţelei; achiziţionarea și punerea în funcţiune a echipamentelor, programelor şi a reţelei; dar și managementul proiectului, desfășurat pe întreaga durată a proiectului.

Rezultate:

Dintre principalele rezultate, amintim raportul de evaluare de nevoi; dosarul de licitaţie și grila de evaluare a ofertanţilor; o conexiune internet de mare viteză; reţeaua de laptopuri şi server web funcţionale și legate la Internet; și perifericele funcţionale şi utilizate de întreaga echipă.

Finanțator:

Ministerul Comunicaţiilor și Tehnologiei Informaţiei / Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale

Programul Operaţional Sectorial Creșterea Competitivităţii Economice