You are here

Locul de muncă și alcoolul în Europa

EWA
Duration:
January 2012 - December 2014
Project Coordinator: 
Department of Health of the Government of Catalonia, Spania

Parteneri proiect (asociați):

 1. Health at work Ltd, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
 2. European Alcohol Policy Alliance, Belgia
 3. Regione Del Veneto / Segreteria Sanita E’ Sociale, Italia
 4. Fundația Romtens, România
 5. Prolepsis Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health, Grecia
 6. Finnish Institute of Occupational Health, Finlanda
 7. Technishe Universitaet Dresden, Germania
 8. Nofer Institute of Occupational Medicine, Polonia
 9. Alcohol Focus Scotland, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
 10. Liverpool Primary Care Trust, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
 11. Zagreb County Institute of Public Health, Croația
 12. Ashton Leigh and Wigan Primary Care Trust, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
 13. State Agency for Prevention of Alcohol-Related Problems, Polonia
 14. Fundacio Privada Per a la Recerca Biomedica, Spania
 15. VZW Externe Dienst Voor Preventie Securex, Belgia
 16. The University of Dublin Trinity College, Irlanda

Parteneri proiect (colaboratori):

 1. Institute of occupational safety and environmental health of Riga Stradins University, Letonia
 2. Ministry of Health of the Republic of Slovenia, Slovenia
 3. Dutch Institute for Alcohol Policy (STAP), Olanda
 4. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (German Centre for Addiction Issues), Germania
 5. Instituto Superiore de Sanitá, Italia
 6. National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia, Slovenia
 7. Instituto da Droga e da Toxicodependência, Portugalia

Scop:

Proiectul urmărește să dezvolte metode eficiente de angrenare a locurilor de muncă și a forței lor de muncă în scopul sporirii conștientizării și schimbării organizaționale și individuale, pentru un consum mai responsabil de alcool și, astfel, o reducere a absenteismului, prezenteismului și accidentelor asociate cu alcoolul.

Obiective:

Principalele obiective ale EWA sunt creşterea nivelul de conştientizare în rândul angajaţilor în ceea ce privește un mod de viață mai sănătos, cu un consum responsabil de alcool; informarea angajatorilor despre cum îşi pot sprijini angajaţii să aibă un mod de viață mai sănătos pe această temă, în timpul şi în afara programului de lucru; încurajarea angajaţilor să îşi schimbe comportamentul legat de consumul de alcool şi să trăiască mai sănătos; dar și încurajarea angajatorilor să adopte o cultură organizaţională care să sprijine un mod de viaţă sănătos, cu un consum responsabil de alcool.

Activități:

Proiectul EWA este structurat pe șapte pachete de activități. Trei dintre ele sunt orizontale (desfășurându-se pe întreaga durată a proiectului) și se axează pe coordonarea, diseminarea și evaluarea proiectului. Celelalte pachete urmăresc elaborarea unui raport cu exemple de bune practici în implementarea de intervenții privind alcoolul la locul de muncă; pregătirea unor ghiduri de realizare a intervențiilor pilot din cadrul proiectului, pe tema consumului de alcool la locul de muncă; implementarea acestor intervenții pilot; și dezvoltarea unui pachet de instrumente și a unor recomandări importante în materie de politici privind alcoolul la locul de muncă. 

Rezultate:

Dintre rezultatele proiectului, amintim un raport cu exemple de bune practici privind intervențiile la locul de muncă pe tema alcoolului; un pachet de instrumente cu îndrumări pentru dezvoltarea și implementarea unor intervenții care să prevină consumul de alcool la locul de muncă; un raport final de proiect și recomandări pentru politici de alcool la locul de muncă; conferința finală a proiectului sau materialele de comunicare și diseminare pe internet.

Finanțator:

Comisia Europeană/DG SANCO (Directoratul General pentru Sănătate și Consumatori)

Programul pentru Sănătate Publică 2008 – 2013