You are here

Promovarea unui mediu de lucru sănătos pentru angajații cu boli cronice – Sănătatea Publică și Locul de Muncă

PHWork
Duration:
April 2011 - April 2013
Project Coordinator: 
Prevent, Institute for Occupation Health & Safety, Belgia

Parteneri proiect (asociați):

 1. University Medical Centre Ljubljana, Slovenia
 2. Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), Olanda
 3. Fundația Romtens, România
 4. Federal Association of Health Insurance Funds (BKK), Germania
 5. Agence Nationale d'Amélioration des Conditions de Travail, Franța
 6. Upper Austrian Sickness Fund (OÖGKK), Austria
 7. Finnish Institute of Occupational Health, Finlanda
 8. National Centre of Public Health Protection, Bulgaria
 9. Work Research Centre, Irlanda
 10. National Institute of Occupational Health, Norvegia
 11. Minister of Labour and Social Insurance - Department of Labour Inspection, Cipru
 12. The Danish Healthy Cities Network, Danemarca
 13. National Institute for Health Development, Ungaria
 14. Nofer Institute of Occupational Medicine, Polonia
 15. Institute of Social and Preventive Medicine, Grecia
 16. Scottish Centre for Healthy Working Lives, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
 17. Institute of Normal and Pathological Physiology, Slovacia

Parteneri proiect (colaboratori)

 1. National Institute of Public Health, Cehia
 2. Administration of Occupational Safety and Health, Islanda
 3. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo - Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, Spania
 4. National Institute for Health Development, Estonia
 5. Inspection du Travail et des Mimes, Luxemburg
 6. Ministry of Health, Malta
 7. Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), Portugalia
 8. Centre of Occupational Health & Safety (KYAE), Grecia

Scop:

PHWork reprezintă cea de-a noua inițiativă a Rețelei Europene de Promovare a Sănătății la Locul de Muncă și are ca scop promovarea unui mediu de lucru sănătos și adecvat pentru persoanele cu boli cronice - fie prin sporirea gradului de retenție pe piața muncii a acestora, fie prin creșterea gradului de întoarcere și reintegrare a lor la locul de muncă.

Obiective:

Inițiativa a urmărit mai multe obiective importante, precum identificarea modelelor de bune practici privind menținerea angajaților cu boli cronice la locul de muncă, strategiile și intervențiile de reintegrare pe piața muncii și readaptare la locul de muncă a acestei categorii de angajați; formularea de recomandări pentru actorii interesați în ceea ce privește strategiile de promovare a sănătății la locul de muncă centrate pe reintegrarea și adaptarea angajaților cu boli cronice la locul de muncă; și creșterea gradului de conștientizare în rândul angajatorilor cu privire la ponderea importantă pe care practicile de promovare a sănătății la locul de muncă o pot avea în reținerea / reintegrarea pe termen lung a angajaților cu boli cronice la locul de muncă.

Activități:

Obiectivele proiectului au fost realizate prin dezvoltarea și aplicarea unor instrumente și metodologii de intervievare/cercetare în rândul experților din domeniu pentru strângerea exemplelor de bună practică; colectarea datelor obținute în urma cercetării la nivel național; elaborarea de ghiduri de bune practici pentru angajatori; și implementarea campaniilor naționale de diseminare a ghidurilor de bune practici și a recomandărilor identificate, cu participarea companiilor / angajatorilor și a altor părți interesate.

Rezultate:

Dintre rezultatele inițiativei, menționăm creșterea gradului de conștientizare în rândul factorilor intersați din companii privind nevoile și beneficiile care vin odată cu menținerea locurilor de muncă în cazul persoanelor cu boli cronice și reintegrarea lor la locul de muncă; îmbunătățirea strategiilor și intervențiilor de promovare a sănătății la locul de muncă axate pe păstrarea locului de muncă și reintegrarea la locul de muncă a bolnavilor cronici la nivel de companii; dar și dezvoltarea de politici în domeniul menținerii locurilor de muncă și reintegrării la locul de muncă, în general.

Finanțator:

Comisia Europeană / DG SANCO (Directoratul General pentru Sănătate și Consumatori)

Programul pentru Sănătate Publică 2008 – 2013