You are here

Promovarea Sănătății la Locul de Muncă: o modalitate de a spori cunoștințele profesionale ale medicilor sloveni de medicina muncii, medicina legată de trafic și medicină sportivă

SIWHP
Duration:
January 2012 - December 2012
Project Coordinator: 
University Medical Centre Ljubljana, Slovenia

Parteneri proiect:

  1. Fundația Romtens, România
  2. University of Perugia - Department of medical and surgical specialties and public health, Italia
  3. Prevent, Institute for Occupational Safety and Health, Belgia
  4. WRC Research Centre, Irlanda
  5. EWORX SA, Grecia

Scop:

Scopul proiectului este de a îmbunătăți, adapta și transfera un program internațional de formare profesională în PSLM, desfășurat deja în România sub numele de ELWHP (a se vedea proiectul ELWHP în lista de proiecte finalizate), către un număr de 30 de medici sloveni de medicina muncii, medicina legată de trafic și medicină sportivă.

Obiective:

Prin SIWHP, s-a urmărit organizarea unui curs de formare profesională în PSLM, de actualitate, care să fie adaptat nevoilor medicilor sloveni de medicina muncii, medicina legată de trafic și medicină sportivă; sprijinirea procesului de dezvoltare a domeniului PSLM prin intermediul unei campanii de informare europene și naționale; și diseminarea conținutului acestui curs de formare profesională la nivel european, în scopul replicării și adaptării sale la contextul altor țări europene.

Activități:

Întreaga activitate a SIWHP este structurată pe 8 pachete de activități, după cum urmează: evaluarea nevoilor medicilor sloveni și crearea curiculei de curs pe baza acestor nevoi; dezvoltarea materialelor de curs prin îmbunătățirea și adaptarea materialelor existente în proiectul ELWHP; dezvoltarea unei platforme on-line pentru învățare; organizarea propriu-zisă a cursului de formare profesională; diseminarea activităților proiectului la nivel național și european; activităţi de valorificare a rezultatelor proiectului; și activități de management și evaluare a proiectului.

Rezultate:

Cel mai important rezultat al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea semnificativă a cunoștințelor și competențelor celor 30 de participanți ai cursului. Principalele produse ale proiectului însă sunt următoarele: materialele de diseminare și materialele de curs create; manualul de PSLM elaborat; website-ul și platforma de e-learning; cursul de formare profesională în PSLM; și cele două evenimente de diseminare organizate la nivel național și european.

Finanțator:

Comisia Europeană / DG EAC (Directoratul General Educație și Cultură) / CMEPIUS

Programul Învățare pe toată durata vieții / Leonardo da Vinci