You are here

Promovarea Sănătății la Locul de Muncă în Întreprinderi Mici și Mijlocii din Regiunea Vest

VPSLM
Duration:
September 2009 - August 2011
Project Coordinator: 
Fundația Romtens, România

Parteneri proiect:

  1. Work Research Centre, Irlanda
  2. Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, România

Scop:

Scopul proiectului este dezvoltarea resurselor umane și creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii din regiunea Vest, prin Promovarea Sănătății și Securității în Muncă.

Obiective:

VPSLM și-a propus, pe scurt, creşterea calităţii în evaluarea nevoilor de formare profesională şi informare a managerilor şi lucrătorilor din IMM-urile din Regiunea Vest; creşterea nivelului profesional al medicilor de medicina muncii şi de sănătate publică, al managerilor generali, de Sănătate şi Securitate în Muncă (SSM) și de Resurse Umane (RU) în domeniul SSM; creşterea nivelului de informare al lucrătorilor privind sănătatea la locul de muncă; și creşterea numărului de IMM-uri din Regiunea Vest care au elaborat şi implementat Politici de Management al SSM.

Activități:

Proiectul are mai multe pachete de activități, și anume activităţi de informare, comunicare şi conştientizare; activităţi de evaluare a nevoilor de formare profesională a managerilor şi lucrătorilor din IMM-urile din regiunea Vest; activităţi de formare profesională în domeniul SSM pentru medicii de medicina muncii şi de sănătate publică implicaţi în activităţi de SSM și pentru managerii de RU sau SSM din întreprinderi; sau campanii de informare pentru lucrătorii IMM-urilor din Regiunea Vest.

Rezultate:

Dintre rezultatele cele mai importante ale proiectului VPSLM, menționăm creșterea nivelului de înțelegere de către comunitatea medicilor specialiști implicați în SSM a nevoilor de formare profesională, informare, educare și consiliere a managerilor și lucrătorilor din întreprinderile Regiunii Vest; creșterea numărului de experți în domeniile SSM și PSLM, la nivel regional, care au aptitudinile specifice și pedagogice necesare organizării de cursuri și campanii de PSLM; creșterea numărului de manageri de SSM și de RU cu un nivel profesional adecvat / crescut în Promovarea Sănătății și Securității Muncii; sau creșterea substanțială a numărului de angajați cu un nivel crescut de informare în domeniul promovării sănătății și securității la locul de muncă.

Finanțator:

Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse / Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane / OIR POSDRU VEST

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013