You are here

Asistenţă tehnică spre interoperabilitate a furnizorilor de servicii de medicina muncii pe baze standard de date

TOMRO
Duration:
December 2009 - December 2010
Project Coordinator: 
Prevent ASBL, Bruxelles, Belgia

Parteneri proiect:

  1. Institutul Finlandez de Sănătate Ocupaţională, Finlanda
  2. Fundația Romtens, România
  3. SC Romair Consulting SRL, România

Scop:

Scopul proiectului a fost acela de a oferi sprijin pentru dezvoltarea reţelei interoperaţionale de furnizori de servicii de sănătate şi securitate în muncă, cu scopul de a reintegra angajaţii în circuitul populaţiei active profesional.

Obiective:

Proiectul și-a propus 3 obiective subsumate atingerii scopului propus: creșterea procentului de populație activă supravegheată medical la 75% (de la nivelul aflat la începutul proiectului, de aproximativ 25%); creșterea la 100% a nivelului de informații cu privire la principalele cinci riscuri pentru sănătatea muncii, cu scopul de a corespunde nevoilor de servicii de medicina muncii atât în sectorul privat, cât și în cel de stat; și îmbunătăţirea metodologiei și infrastructurii sistemului de servicii de sănătate şi securitate în muncă

Activități:

Proiectul a fost structurat pe 3 componenente (pachete de activități), după cum urmează: Componenta A - Creşterea performanţei în ceea ce priveşte transferul datelor privind bolile profesionale şi bolile legate de profesiune, între instituţiile responsabile, prin standardizarea şi informatizarea acestui proces; Componenta B - Organizarea de cursuri de formare postuniversitară a specialiştilor în medicina muncii/ocupaţională si a specialiştilor în recuperare medicală; și Componenta C – Creșterea performanței furnizorilor de servicii de medicina muncii prin creșterea capacității operaționale a acestora, pentru o mai bună acoperire a pieței cu servicii de calitate și ajustate nevoilor clienților lor

Rezultate:

Printre rezultatele livrate, se numără: raportul intitulat „Strategie naţională (incluzând şi un plan de implementare) pentru transferul informatic integrat al datelor privind bolile profesionale şi bolile legate de profesiune între instituţiile responsabile”; raportul „Propunere legislativă pentru transferul integrat al datelor privind bolile profesionale şi bolile legate de profesiune”; o aplicație informatică care gestionează procesul de transfer de date de medicina muncii; sistemul expert de medicina muncii (conceput pentru mai mult de o boală profesională şi una legată de profesiune); programa de învățare pentru cursul de formare postuniversitară adresat specialiştilor de medicina muncii/ocupaţională; sau programa de învățare pentru cursul de formare postuniversitară pentru specialiştii de recuperare medicală.

Finanțator:

Oficiul de Plăți și Contractare Phare (OPCP) din cadrul Ministerului Finanțelor din România

Facilitatea de Tranziţie 2007