You are here

Familiile şi adolescenţii din UE renunţă la fumat

euFAQT
Duration:
November 2009 - October 2012
Project Coordinator: 
Prolepsis Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health, Grecia

Parteneri proiect (asociați):

  1. Jagiellonian University Medical College, Polonia
  2. Fundația Romtens, România
  3. INNOVAMED Medical and Educational Development Ltd. P., Ungaria
  4. STOP SMOKING, Slovacia
  5. Bulgaria Youth Prevention, Bulgaria

Parteneri proiect (colaboratori):

  1. Cyprus International Institute for the Environment and Public Health în asociere cu Harvard School of Public Health, Cyprus University of Technology, Cipru
  2. Charles University in Prague, First Faculty of Medicine, Republica Cehă
  3. Baskent University School of Medicine, Ankara, Turcia

Scop:

euFAQT are ca scop crearea unei culturi a prevenirii, prin promovarea beneficiilor unor medii lipsite de tutun/fumat, “de-normalizarea” fumatului și facilitarea eforturilor privind renunţarea la fumat.

Obiective:

euFAQT urmărește construirea unui cadru al metodologiilor privind prevenirea şi renunţarea la fumat în rândul adolescenţilor şi familiilor acestora; dezvoltarea unei percepţii cuprinzătoare despre posibilităţile de prevenire şi renunţare la fumat în rândul celor menționați; conceperea unor intervenţii care să se concentreze asupra dezvoltării de abilităţi şi asupra creşterii conştientizării, în scopul promovării prevenirii şi renunţării la fumat; implementarea şi evaluarea acestor intervenţii în ţările partenere; dar și diseminarea pe scară largă a rezultatelor la nivelul factorilor interesaţi şi a factorilor ce elaborează politicile din domeniu în Europa.

Activități:

Activitățile proiectului au în vedere construirea unui cadru pentru dezvoltarea metodologiilor de prevenire și renunțare la fumat în rândul adolescenților și familiilor lor; dezvoltarea acestor metodologii; implementarea și evaluarea lor (prin intervenții pilot); diseminarea largă a rezultatelor în urma intervențiilor, la nivelul factorilor interesați, dar și la nivelul celor responsabili de elaborarea de politici publice (prin intermediul unor info-days organizate în fiecare stat din consorțiul proiectului).

Rezultate:

Printre rezultatele majore ale euFAQT, menționăm raportul privind metode de succes pentru prevenirea și renunțarea la fumat în rândul adolescenților; focus grupurile organizate și rapoartele de evaluare elaborate în urma desfășurării acestora; metodologiile de prevenire și renunțare la fumat în rândul adolescenților și familiilor lor (dezvoltate și testate prin intervenții pilot de către 3 parteneri din consorțiu) și rapoartele de evaluare în urma testării lor; info-days organizate în fiecare stat din consorțiul proiectului; planul de strategie cu recomandări derivate din intervențiile pilot și adresat factorilor de decizie; și instrumentele de diseminare ale proiectului, cum ar fi website, newsletter, pliant, CD, comunicate de presă etc.

Finanțator:

Comisia Europeană/DG SANCO (Directoratul General pentru Sănătate și Consumatori)

Programul pentru Sănătate Publică 2008 – 2013