You are here

Prezentare generală

Cauta Proiect

Proiecte în desfășurare

OSC-HORECA-NVE

 

Ocupare sustenabila si de calitate in sectorul HORECA din Nord-Vest ​

OSC-HORECA-NVE

AcToVax4ΝΑΜ

Proiectul “AcToVax4ΝΑΜ -Increased Access To Vaccination for Newly Arrived Migrants” este un proiect cu finanțare europeană, desfăsurat pe o perioadă de 3 ani, care are ca scop creșterea accesului la serviciile de vaccinare pentru migrații nou veniți (NAM – New Arrival Migrants) în spațiul europea

ENECOCER

 

 

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020!

AUTOCER

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020!

ANUNT LANSARE

PEACE SITE

"Educatie parentală și conștientizarea comunității pentru a permite includerea socială a adolescenților expuși riscului de a deveni părinți" – acronim: PEACE SITE

Scopul proiectului - PEACE SITE este de a permite organizațiilor din România, Letonia, Belgia, Grecia, Cipru și Italia sa faca schimb de idei, practici și metode în ceea ce privește educația părinților și copiilor lor, adolescenți cu risc de a deveni părinți, in vederea dezvoltarii și consolidarii rețelelor de institutii cu activitati in sfera educatiei prenatale, precum si in vederea  creșterii capacității acestora de a funcționa la nivel transnațional.

ChemSM-Hub

"Hub pentru Managementul sigurantei produselor chimice de catre utilizatorii acestora" – ChemSM-Hub.

Scopul principal al proiectului este de a dezvolta și furniza cursuri de formare profesionala in domeniul managementului substanțelor chimice (MSC), integrate cu un hub de e-learning și o aplicație mobilă, dedicate în principal angajaților responsabili pentru MSC in randul intreprinderilor care utilizeaza și distribuie produse chimice.

F.Y.F.A

"Focus pe tineret, fotbal și alcool" – F.Y.F.A.

Scopul proiectului este de a reduce consumul de alcool in randul tinerilor care nu au implinit inca varsta majoratului, mai ales in radul acelor tineri care desfasoara activitati sportive in cadrul cluburilor sportive de la nivel local, prin organizarea de activitati de diseminare de informatii.

FitWork

"Bune practici pentru dezvoltarea programelor de activitate fizică la locul de muncă." - FitWork

Program: Erasmus+
Titlul proiectului: “Good practices to develop physical activity programs at work”
Acronym: FitWork
Program: Support for collaborative Partnership in the field of Sport
Contract nr: Agreement 2016-3600/001-001
Durata: 1 Ianuarie 2017 – 30 Iunie 2018 (18 luni)

AGROSH+

Program: Erasmus+
Titlul proiectului: “OSH+ for the European Agriculture sector - Stimulating growth in rural areas through capacity building for providers (and beneficiaries) of occupational medicine and OSH services”
Acronym: AGROSH+
Actiune / Subprogram: Actiunea Cheie K2 - Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici / Parteneriate Strategice pentru formare profesionala
Contract nr: 2016-1-RO01-KA202-024790
Durata: 1 September 2016 – 31 August 2018 (24 luni)

Pages