You are here

Politici de Sănătate Publică – Pregătirea personalului român în vederea dezvoltării de politici de sănătate publică la nivel regional

PHPRO
Duration:
February 2010 - January 2012
Project Coordinator: 
Fundația Romtens, România

Parteneri proiect:

  1. University of Perugia - Department of medical and surgical specialties and public health, Italia
  2. Public Health Agency of Barcelona, Spania
  3. Federal Association of Health Insurance Funds (BKK), Germania

Scop:

PHPRO urmărește să identifice şi să analizeze mecanismele prin care politicile de sănătate publică (PSP) sunt create şi implementate în 3 ţări europene – Germania (al cărei sistem de sănătate publică a fost ales ca model în perioada reformei româneşti a sistemului de sănătate publică), Italia şi Spania – la nivel național, local și regional şi să transfere toate aceste cunoştinţe, know-how şi practici părţilor direct interesate din România.

Obiective:

Proiectul a vizat, în principal, trei direcții, anume: evaluarea şi cercetarea mecanismelor necesare dezvoltării PSP-urilor la nivel regional în Germania, Italia şi Spania; organizarea transferului de cunoştinţe prin intermediul unor cursuri de formare profesională pentru reprezentanţii Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR) şi pentru specialiștii de sănătate publică din institute şi direcţii de sănătate publică; și contribuirea la facilitarea armonizării politicilor româneşti de dezvoltare economică cu PSP-urile.

Activități:

Activitățile proiectului s-au concretizat în nouă pachete de lucru, dintre care amintim: evaluarea mecanismelor de creare şi implementare a PSP-urilor în Germania, Italia şi Spania la nivel naţional, regional şi local; organizarea unor vizite de studiu în cele trei țări; pegătirea cursurilor de formare profesională în domeniul gestionării PSP-urilor, în România; și diseminarea experienței și cunoștințelor din cadrul proiectului atât la nivel național, cât și european.

Rezultate:

Cele mai importante rezultate se reflectă în îmbunătățirea cunoştinţelor şi know-how-ului specialiştilor români care au atribuţii în crearea, dezvoltarea şi implementarea PSP-urilor; dezvoltarea unei mase semnificative de specialişti de sănătate publică şi de experți bine pregătiţi pentru elaborarea de politici adecvate provocărilor de sănătate publică regionale şi locale în România; și contribuirea la armonizarea politicilor de dezvoltare economică cu PSP-urile şi sprijinirea includerii în toate politicile publice din România a unei dimensiuni de sănătate, precum "Sănătatea în toate politicile"

Finanțator:

Comisia Europeană / DG EAC (Directoratul General Educație și Cultură) / ANPCDEFP

Programul Învățare pe toată durata vieții / Leonardo da Vinci