You are here

AcToVax4ΝΑΜ -Increased Access To Vaccination for Newly Arrived Migrants

AcToVax4ΝΑΜ
Duration:
May 2021 - May 2024
Project Coordinator: 
Prolepsis

Proiectul “AcToVax4ΝΑΜ -Increased Access To Vaccination for Newly Arrived Migrants” este un proiect cu finanțare europeană, desfăsurat pe o perioadă de 3 ani, care are ca scop creșterea accesului la serviciile de vaccinare pentru migrații nou veniți (NAM – New Arrival Migrants) în spațiul european, indiferent de statutul lor juridic.

 

 

Obiectivul general al proiectului ACTOVAX4NAM este îmbunătățirea accesului și a cunoștințelor în materie de vaccinare și prin urmare, adoptarea vaccinării pentru NAM, făcând condițiile de acces echitabile și garantate prin identificarea de soluții pentru depășirea barierelor de sistem, abordând și impactul mediului politic și cultural din fiecare dintre țările consorțiului. Se adreseaza profesioniștiilor din domeniul sănătății și asistenței sociale care lucrează cu NAM, inclusiv personalul nemedical, cum ar fi mediatorii sanitari, culturali, personal care lucrează pentru ONG-uri în domenii legate de sănătatea migranților.

 

Proiectul definește Migranții nou veniți (NAM – New Arrival Migrants) ca imigranți legali sau ilegali, solicitanți de azil sau refugiați nevoiți să își părăsească țările de origine, datorită unor conficte armate sau dezastre naturale, precum și orice altă persoană a cărei cetățenie diferă de cea a statului gazdă (fie că este vorba de o persoană dintr-unul din statele membre UE/AELS, fie dintr-o țară terță), care au intrat în una din țările consorțiului în ultimele 12 luni.

 

Principalele activități ale proiectului sunt:

 1. Descrierea ofertei de vaccinare, inclusiv politicile, strategiile și organizarea serviciilor în vigoare pentru NAM în țările consorțiului;
 2. Cercetare calitativă privind barierele sistemului și identificarea de soluții;
 3. Cartografierea stakeholderilor și consolidarea unei rețele prin construirea unui instrument de alfabetizare în materie de vaccinare;
 4. Organizarea unei sesiuni de instruire în domeniul alfabetizării în domeniul vaccinării pentru cel puțin 40 de profesioniști din domeniul sănătății în fiecare țară (cel puțin 20 persoane în țările mici);
 5. Elaborarea de diagrame de flux specific fiecarei țării din consortium, orientate spre acțiune, pentru a depăși barierele de sistem în calea vaccinării eficiente a NAM;
 6. Implementarea unui Program-Pilot pentru depășirea barierelor sistemului și recomandări finale pentru creșterea gradului de vaccinare.

 

Proiectul se desfășoară la nivelul a 8 state europene și anume: Cipru, Germania, Grecia, Italia, Malta, Polonia, România și Spania:

 

 1. ASTIKI MIKERDOSKOPIKI ETAIREIA PROLIPSIS – Grecia – Liderul
 2. ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA – Italia
 3. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA – Italia
 4. FUNDACIO HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON - INSTITUT DE RECERCA – Spania
 5. CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD – Cipru
 6. MINISTRY OF HEALTH – Grecia
 7. ETHNO-MEDIZINISCHES ZENTRUM EV – Germania
 8. MINISTRY FOR HEALTH - GOVERNMENT OF MALTA – Malta
 9. NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO-PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY – Polonia
 10. FUNDATIA ROMTENS – Romania

 

 

Durata proiectului: 01/05/2021 – 01/05/2024

Programul de finantare: 3rd EU Health Programme