You are here

F.Y.F.A

F.Y.F.A
Duration:
September 2017 - August 2019
Project Coordinator: 
Eurocare - European Alcohol Policy Alliance, Belgia

Parteneri proiect:

 • SHAAP - Colegiul Regal al Medicilor din Edinburgh / SHAAP, Marea Britanie
 • Fundația Romtens, Romania
 • VAD - Asociația pentru probleme legate de alcool și alte droguri, Belgia
 • ISS - Institutul Superior de Sănătate, Italia
 • APYN - Rețeaua de tineret pentru politica privind alcoolul, Slovenia
 • PARPA - Agenția de Stat pentru Prevenirea Problemelor legate de Alcool, Polonia
 • EHYT - Asociația finlandeză pentru prevenirea abuzului de substanțe, Finlanda

Scop:

Scopul proiectului este de a reduce consumul de alcool in randul tinerilor care nu au implinit inca varsta majoratului, mai ales in radul acelor tineri care desfasoara activitati sportive in cadrul cluburilor sportive de la nivel local, prin organizarea de activitati de diseminare de informatii.

Obiective:

Proiectul F.Y.F.A. este finantat prin cel de-al treilea program al acțiunii Uniunii Europene în domeniul sănătății (2014-2020). Obiectivul principal al proiectului este acela de a contribui la eforturile de reducere a efectelor nocive ale alcoolului, cu accent in special pe consumul de băuturi alcoolice de către minori și pe consumul episodic exagerat. Proiectul cuprinde o serie de activități integrate care vizează generarea de bune practici care vizează reducerea consumului de alcool si consumul episodic exagerat în rândul tinerilor.

Acest proiect își propune  sa:

 • faciliteze schimbul de bune practici legate de alcool în randul sportivilor tineri (care nu au implinit inca varsta majoratului) afiliati cluburilor sportive locale;
 • extinderea bazei de cunoștințe cu privire la tineri și consumul episodic exagerat de alcool;
 • să demonstreze fezabilitatea instituirii unor bune practici privind reducerea disponibilității alcoolului pe durata desfasurarii evenimentelor sportive și in cadrul activităților de marketing/sponsorizare;
 • să genereze si sa distribuie know-how legat de metode eficace în ceea ce privește restrictionarea disponibilitatii alcoolului pentru tineri, dar și a prevenirii consumului episodic exagerat decatre acestia;
 • sa genereze si sa distribuie ghiduri de buna practica pentru cluburile sportive de tineret cu privire la alcool.

Activități:

Proiectul isi propune atingerea obiectivului printr-o serie de activitati menite sa  analizeze politica și practica referitoare la alcool, tineri, marketing și sport (cu accent pe fotbal) la nivel internațional, dar si la nivel national in cele 6 tari in care se desfasoara proiectul. De asemena se va realiza si o analiza  a politicilor și practicilor locale legate de tineri, sport, marketing și alcool în șase cluburi sportive de tineret locale în șase state membre - Belgia, Finlanda, Italia, Polonia, Slovenia, Marea Britanie.

O alta activitate in cadrul proiectului este reprezentata de cercetarea cu ajutorul a opt tineri (patru băieți și patru fete) cu vârste cuprinse între 13-15 (total - 56 tineri), în fiecare dintre cele șase state membre - Belgia, Finlanda, Italia, Polonia, Slovenia, Marea Britanie - cu privire la expunerea la alcool, la instrumentele de marketing folosite de catre industria producatoare, la atitudinile și comportamentul lor în legătură cu alcoolul, și la ceea ce ar însemna o practică preventiva eficientă.

Proiectul si-a propus si producerea unui film care rezumă teme cheie din patru interviuri ale tinerilor în trei state membre - Marea Britanie, Italia și Finlanda - cu privire la expunerea lor la comercializarea alcoolului, atitudinea lor și comportamente în legătură cu alcoolul și ceea ce -ei considera a fi practici eficiente de prevenire a consumului de alcool.

O activitate foarte importanta in cadrul proiectului este schimbul de cunoștințe și bune practici

Rezultate:

Proiectul va dezvolta, testa și evalua instrumentele necesare pentru punerea în aplicare a intervențiilor care vizeaza reducerea efectelor nocive ale alcoolului, cu accent special pe consumul de alcool in rândul minorilor si pe situațiile de consum episodic exagerat.

Proiectul F.Y.F.A. va facilita crearea de rețele pentru a consolida capacitățile UE și naționale in a trata aceasta problema. Acesta va include:

 • revizuirea în context international, national, local si individual a politicilor și practicilor legate de tineri, alcool și sport;
 • analiza impactului măsurilor luate de diferite cluburi sportive (pentru sportivii care nu au implinit varsta majoratului) pentru reducerea consumului băuturi alcoolice de catre minori și pentru prevenirea consumului episodic exagerat;
 • facilitarea schimbului de cunoștințe și bune practici între actorii din domeniul sănătății publice în utilizarea diferitelor instrumente și metode de reducere a consumului de băuturi alcoolice de catre minori și pe consumul episodic exagerat;
 • consolidarea capacității părților interesate și a partenerilor implicați in schimbul de experiență între membrii Uniunii Europene.;

Finanțator:

Comisia Europeană, Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultura si Alimente, Al treilea Program de Sănătate (2014-2020).