You are here

AUTOCER – „Creșterea nivelului de calificare al angajaților din Regiunea Centru prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii”

AUTOCER
Duration:
September 2021 - July 2023
Project Coordinator: 
Fundatia Romtens
Fields of Expertise:

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020!

ANUNT LANSARE

 

Numele beneficiarului:

  • FUNDATIA ROMTENS – lider de parteneriat;
  • TERRA NOVA GROUP SRL – Partener

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este cresterea participarii la programele de formare profesionala continua pentru angajatii din Regiunea Centru, cu accent pe adultii cu un nivel scazut de calificare si pe persoanele cu varsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate.

 

Rezultate asteptate ale proiectului:

R1. Campanie Informare-Constientizare, care include mai multe subrezultate, intre care un planificator de campanie si materiale informative  

R2. Seminare Informare-Constientizare pentru Reprezentantii intreprinderilor, pentru Angajati si Sindicate, care include organizarea evenimentelor, realizarea de rapoarte de descriere a rezultatelor obtinute si semnarea de Acorduri de colaborare cu  4 Sindicate / Asociatii ale Reprezentantilor Salariatilor / Companii.

R3. Caravane de Informare-Constientizare pentru Angajati, care include intre subrezultate organizarea evenimentelor si realizarea de rapoarte de descriere a rezultatelor acestora.

R4. Grup Tinta, cu subrezultatele legate de pregatirea procedurii de gestionare si a formularelor necesare inregistrarii, respectiv intocmirea listei si a dosarelor de Grup Tinta.

R5. Acord de Parteneriat cu un Centru de Formare Profesionala – realizat in vederea identificarii si documentarii de modele de buna practica in Consiliere Profesionala-Mentorat-FPC.

R6. Modele de Buna Practica – include realizarea metodologiei si a instrumentelor de evaluare a modelelor de buna practica, realizarea unor vizite de studiu pentru documentare si realizarea rapoartelor pentru 3 modele de buna practica in domeniul Consilierii Profesionale-Mentoratului-si-Formarii Profesionale Continue.

R7. Program Model de Consiliere Profesionala, Tutorat si FPC: presupune stabilirea unui program model care va fi dezbatut in cadrul unor mese rotunde organizate cu reprezentantii a 4 Sindicate / Asociatii Reprezentanti ai Salariatilor / Companii.

R8. Program Pilot de Consiliere Profesionala-Tutorat: presupune definirea unui program pilot in baza celor agreate cu reprezentantii celor 4 Sindicate / Asociatii Reprezentanti ai Salariatilor / Companii si planificarea sesiunilor de consiliere profesionala si tutorat din cadrul programului.

R9. Evaluare Nevoi Consiliere Profesionala & Tutorat, care are ca subrezultate o metodologie si instrumente de evaluare a nevoilor, rapoarte de evaluare si prezentarea acestora in cadrul unor mese rotunde.

R10. Program Final de Consiliere Profesionala – Tutorat Implementat – presupune derularea sesiunilor de consiliere profesionala si tutorat si intocmirea dosarelor pentru beneficiari, respectiv schimbarea incadrarii pentru aceia care au obtinut certificarea calificarii si pentru care angajatorii considera ca pot accede la alte pozitii in companie.

R11. Evaluare Nevoi Formare Profesionala – presupune realizarea unei metodologii si a unor instrumente de evaluare a nevoilor, precum si realizarea rapoartelor de evaluare.

R12. Materiale Cursuri Formare Profesionala – presupune adaptarea curiculelor de curs in functie de nevoi, pregatirea de materiale de curs si realizarea unei platforme de e-learning.

R13. Cursuri Formare Profesionala – cursuri organizate pentru 590 de beneficiari (din care certificati 561), la care se adauga un numar de 70 de persoane care se vor afla in curs de formare la data finalizarii proiectului.

R14. Raport Analiza Consiliere Profesionala, Tutorat, FPC in Regiunea Centru.

 

Valoarea totala a proiectului: 4.720.094,26 Lei

Valoarea cofinantarii UE: 3.959.270,68 Lei

Data inceperii: 09.02.2021 / Data finalizarii: 08.02.2023

Codul MySMIS / Codul proiectului: POCU/726/6.12/136058

 

Date de contact ale beneficiarului:

Fundatia Romtens

www.romtens.ro

E-mail: office@romtens.ro / Tel: +40 21 637 30 02 / Fax: +40 21 637 30 84