You are here

ChemSM-Hub

ChemSM-Hub
Duration:
September 2017 - August 2020
Project Coordinator: 
NOFER - Institutul de Medicina Muncii Prof. Dr Med. Jerzego Nofera, Polonia

Parteneri proiect:

 • KOOP - Kooperationsstelle Hamburg IFE, Germania;
 • Universitate Politehnica, Polonia;
 • Fundația Romtens, Romania;
 • PROLEPSIS - Institutul de Medicina Preventivă, Sănătatea Mediului și Sănătatea Muncii, Grecia;

Scop:

Scopul principal al proiectului este de a dezvolta și furniza cursuri de formare profesionala in domeniul managementului substanțelor chimice (MSC), integrate cu un hub de e-learning și o aplicație mobilă, dedicate în principal angajaților responsabili pentru MSC in randul intreprinderilor care utilizeaza și distribuie produse chimice.

Obiective:

Proiectul are următoarele obiective specifice:

 • Consolidarea capacității institutionale a partenerilor de proiect de a dezvolta si de a furniza cursuri de formare profesionala in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca (SSM), in sfera managementului siguranței chimice, si care se adreseaza atat utilizatorilor de substante chimice (DU) și distribuitorilor (D) de produse chimice din patru țări.
 • Consolidarea competențelor în domeniul managementului siguranței chimice a utilizatorilorilor de substante chimice (DU) și a distribuitorilor (D) de produse chimice din patru țări..
 • Creșterea gradului de conștientizare a comunităților profesionale relevante (experți în SSM, distribuitori si utilizatori de substante chimice), atât cu privire la noua legislație europeană in sfera managementului substanțelor chimice si al siguranței acestora (REACH, CLP), precum și cu privire la cursurile de formare profesionala dezvoltate.

Activități:

În vederea realizării obiectivelor generale și specifice, proiectul a prevăzut următoarele activități principale:

Activități de formare profesională (face-to-face & e-learning):

 • Realizarea unei platforme de e-learning integrata cu o aplicatie mobilă pentru realizarea unei hub de pregătire si formare.
 • Cursul 1 - Joint Staff Training (curs de formare a personalului partenerilor proiectului) – curs de formare destinat unui numar de 10 experti SSM din cadrul personalului partenerilor in cadrul căruia se vor testa și evalua instrumentele de formare disponibile pe platforma e-learning
 • Cursul 2 -  Blended mobility of VET learners (curs combinat fata-in-fata si e-learning) - curs destinat angajatilor responsabili de managementul substantelor chimice în întreprinderi. Cursul se va desfășura face-to-face și pe platforma e-learning. Vor participa 12 angajati;

Evenimente de diseminare/multiplicare

În fiecare țara (participantă în proiect), se va organiza un eveniment care va avea ca scop diseminarea si valorizarea rezultatelor proiectului.

Întâlniri de proiect transnaționale

Proiectul prevede 4 întâlniri de proiect transnaționale la care vor participa toți partenerii și care vor fi organizate de fiecare dintre cele 4 tari ale parteneriatului.

Rezultate:

Proiectul vizeaza:

 • creșterea gradului de conștientizare (în ceea ce privește posibilitățile de formare in managementul substanțelor chimice în țările UE) pentru reprezentanții partenerilor și ai comunităților profesionale din țările partenere ale proiectului;
 • creșterea competențelor participanților la cursurile C1 și C2 în domeniul managementul substanțelor chimice;
 • creșterea competențelor profesionale (cunoștințe, aptitudini și atitudine) ale participanților la activitatea C2;
 • consolidarea competențelor altor utilizatori care se înregistrează pe platforma de e-learning și folosesc materialele de formare aflate pe aceasta;
 • creșterea gradului de conștientizare (în ceea ce privește posibilitățile de formare în domeniul managementul substanțelor chimice dezvoltate) a tuturor participanților naționali care participă la evenimentele de diseminare;
 • creșterea conștientizarii (în ceea ce privește rezultatele proiectului, platforma de e-learning și utilizarea acestora) pentru comunitățile profesionale din 4 țări care vizitează paginile web ale fiecăruia dintre cei 5 parteneri de proiect.

Finanțator:

Finanțat prin Programul European ERASMUS+ prin intermediul Agentiei Nationale din Polonia