You are here

Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice “Energie si management de mediu” si “Constructii” din Regiunea Sud-Est

FORMENECO
Duration:
September 2019 - August 2021
Project Coordinator: 
Patronatul Oamenilor de Afaceri Braila
Fields of Expertise:

 

 

Project Partners 

Partener 1: Fundatia ROMTENS

Partener 2: Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila Braila”

Purpose 

Scopul proiectului este acela de imbunatatire a nivelului de cunostinte, competente, si aptitudini a angajatilor din sectoarele economice „Energie si management de mediu” si „Constructii” din Regiunea Sud-Est. Acesta va fi atins prin activitati de informare a angajatorilor din Regiunea Sud-Est cu privire la beneficiile pe care proiectul FORMENECO (380 de persoane) le poate aduce companiilor lor, prin activitati de formare profesionala (furnizate pentru 380 persoane din Grupul Tinta / dintre care 345 vor dobandi o calificare la finalul proiectului) si prin activitati de Elaborare si Introducere de Programe de Invatare la Locul de Munca (pentru un numar de 36 de IMM-uri si 1-2 Intreprinderi mari).

Objectives 

OS1-Identificarea angajatorilor eligibili din Regiunea Sud-Est din randul sectoarelor economice eligibile, precum si a membrilor Grupului Tinta al proiectului;

OS2-Cresterea nivelului de cunostinte, a competentelor, precum si dobandirea de abilitati si aptitudini pentru membrii Grupului Tinta al proiectului prin organizarea si derularea de programe de formare profesionala a Adultilor;

OS3-Cresterea numarului de IMM-uri din Regiunea Sud-Est care implementeaza Programe de Invatare la Locul de Munca, prin elaborarea si introducerea de astfel de Programe in 36 de IMM-uri

Activities 

ACTIVITATEA 1 - Activitati de informare a angajatorilor din Regiunea Sud-Est cu privire la proiectul FORMENECO, si de identificare si gestionare a Grupului Tinta

ACTIVITATEA 2 - Activitati de Formare Profesionala

ACTIVITATEA 3 - Activitati de Elaborare de Programe de Invatare la Locul de Munca

ACTIVITATEA 4: Activitati de management de proiect

 

REZULTATELE:

- Cel putin 2 sectoare economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Nationale pentru Competitivitate 2014-2020 si care vor beneficia de masuri in cadrul proiectului.

- 36 de IMM-uri identificate, provenind din sectoarele economice amintite mai sus, din Regiunea Sud-Est, si care vor fi sprijinite in cadrul proiectului;

- 380 de persoane identificate, avand statutul de angajati la IMM-urile mentionate anterior, si indeplinind toate criteriile de apartenenta la Grupul Tinta si care vor participa la programe de formare profesionala.

- 345 de persoane vor dobandi o calificare in sectoarele  economice/domeniile de specializare inteligenta  aferente SNC/SNCDI.

- Pentru un numar de 36 de IMM-uri vor fi evaluate nevoile de cunostinte, competente si aptitudini necesare la nivelul sectoarelor economice din care provin, si determinate de domeniile lor de specializare inteligenta.

- Pentru un numar de 36 de IMM-uri vor fi elaborate si adoptate Programe de Invatare la Locul de Munca care sa raspunda nevoilor (de cunostinte, de compente si de aptitudini) determinate anterior.

 

Valoarea totala a proiectului: 4,637,231.27 Lei

Valoarea cofinantarii UE: 3.941.646,62 Lei

Data inceperii: 09.12.2019

Data finalizarii: 08.06.2021

Codul MySMIS / Codul proiectului: POCU/464/3/12/128148

 

Data publicarii: 27.02.2020

 

Date de contact ale beneficiarului:

Fundatia Romtens

www.romtens.ro

E-mail: office@romtens.ro / Tel: +40 21 637 30 02 / Fax: +40 21 637 30 84