You are here

FitWork

FitWork
Duration:
January 2017 - June 2018
Project Coordinator: 
Institutul Asociația de Biomecanica din Valencia -Spania

Program: Erasmus+
Titlul proiectului: “Good practices to develop physical activity programs at work”
Acronym: FitWork
Program: Support for collaborative Partnership in the field of Sport
Contract nr: Agreement 2016-3600/001-001
Durata: 1 Ianuarie 2017 – 30 Iunie 2018 (18 luni)

"Bune practici pentru dezvoltarea programelor de activitate fizică la locul de muncă." - FitWork

Parteneri proiect:

 • Fundatia Romtens, Romania
 • Universitatea din Coimbra, Portugalia
 • Universitatea Tehnică din Eindhoven, Olanda
 • Reteaua Europeana de Promovarea Sanatatii la Locul de Munca ENWHP
 • INNEX, Italia
 • Komag, Polonia

Scop:

Să promoveze activitățile de voluntariat în sport, împreună cu incluziunea socială, oportunitățile egale și conștientizarea importanței activității fizice care favorizează sănătatea prin participarea sporită și accesul egal la sport pentru toți

Obiective:

Obiectivul acestui proiect este promovarea activității fizice la locul de munca, creșterea gradului de conștientizare a lucrătorilor și a profesioniștilor din domeniul sănătății și siguranței în ceea ce privește importanța activității fizice pentru îmbunătățirea sănătății care să răspundă cererilor locului de muncă.

Pentru a atinge acest obiectiv principal, trebuie atinse și câteva obiective specifice:

 • să definească exerciții specifice ținând seama de riscurile musculoscheletale ale oamenilor la locul de muncă,
 • să elaboreze programe de activitate fizică la locul de muncă pentru a reduce riscurile de vătămare muscoscheletică,
 • să introducă în acest program aspecte motivaționale,
 • să definească bunele practici pentru a dezvolta programe de activitate fizică la locul de muncă;
 • să disemineze aceste bune practici cu scopul de a ajunge la cât mai mulți profesioniști.

Activități:

Activitatea 1: Identificarea celor mai bune practici pe promovarea sănătății pe locul de muncă. În aceasta activitate ENWHP va identifica programele de promovare a sănătății la locul de muncă (PSLM), inclusiv programele de activitate fizică desfășurate de companii pentru a identifica cele mai bune practici.

Activitatea 2: Definirea programelor de sport. Aceasta activitatea va include sarcinile necesare pentru colectarea tuturor informațiilor necesare pentru proiectarea programelor de activitate fizică ținând cont de cerințele de muncă.

Activitatea 3: Implementarea și validarea în contextul real al programelor de promovarea a sănătății la locul de munca realizate. În scopul validării în context real a programelor de activitate fizică proiectate, în cadrul acestei activități vor fi implementate programele în două companii diferite

Activitatea 4: Analizarea rezultatelor. După 6 luni de implementarea a programelor in companii, vor fi analizate rezultatele in urma chestionarelor completate de acestea.

Activitatea 5: Diseminarea. Aceasta activitate are ca obiectiv prezentarea rezultatelor proiectului către principalii actori vizați de proiect: companii, responsabili din sfera politicului, cercetători, agentii si institutii publice si private din domeniul sanatatii.

Activitatea 6: Managementul proiectului: Scopul acestei activitati este de a gestiona intregul proiect prin furnizarea resurselor necesare fiecarei activitati si mai apoi sa verifice ca fiecare activitatea este realizata in timpul alocat si asa cum se doreste.

Rezultate:

Rezultatul principal al proiectului pe durata vieții sale va fi dat de companiile în care va fi implementat planul de promovare a sportului: INNEX și KOMAG. Această implementare va consta în validarea programelor de activitate fizică proiectate și pe baza riscurilor ergonomice și musculo-scheletice ale lucrătorilor.

Principalul rezultat al proiectului în afara organizațiilor și persoanelor care participă direct la proiect va fi obținut după încheierea proiectului. Cel mai important impact va fi asupra altor companii care implementează programele de activitate fizică (și lucrătorii lor) și asupra serviciilor de sănătate.

Finanțator:

Finanțat prin Programul European ERASMUS+ prin intermediul Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - EACEA.

"Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie aprobarea conținutului acesteia, ea reflectand doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta"