You are here

Ocupare sustenabila si de calitate in sectorul HORECA din Nord-Vest 

OSC-HORECA-NVE
Duration:
January 2023 - December 2023
Project Coordinator: 
Fundatia Romtens

 

Ocupare sustenabila si de calitate in sectorul HORECA din Nord-Vest ​

OSC-HORECA-NVE

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020!

 

ANUNT LANSARE

Data publicarii: 03.01.2023

Numele beneficiarului:

  • Fundația Romtens – Solicitant
  • Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural - Bihor – Partener

 

Obiectivul general al proiectului:

Imbunatatirea nivelului de competente al șomerilor și persoanelor inactive din Regiunea Nord-Vest, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilitati, si persoanele cu nivel redus de educație.

 

Rezultate asteptate ale proiectului:

Rezultat 1 – Grup Tinta recrutat si inregistrat – numărul de beneficiar prevăzut este de 210 persoane din categoria șomeri și persoane inactive.

Rezultat 2 – Seminare de informare si recrutare organizate – este prevăzută organizarea a 8 evenimente în localitățile în care își derulează activitatea companiile colaboratoare sau în localități limitrofe acestora, evenimente care au ca scop informarea și identificarea de membrii grup țintă.

Rezultat 3 – Grup Tinta Informat, Consiliat & Profilat - numărul de beneficiar prevăzut pentru serviciile de informare-consiliere este de 210 persoane, adică total grup țintă proiect, din care vor fi identificate 35 persoane din categoriile „greu ocupabili” și „foarte greu ocupabili” care să poată beneficia de măsuri de acompaniere și sprijin.

Rezultat 4 – Grup Tinta beneficiar de servicii de mediere pe piata muncii – numărul total de beneficiari prevăzuți 210 persoane, din care cel puțin 97 persoane vor încheia raporturi de muncă.

Rezultat 5 – Raport de evaluare a nevoilor de formare profesională – în acest sens, se va realiza o evaluare de nevoi la nivelul fiecărui tip de curs (calificare/perfecționare), fiind elaborate rapoarte individuale per grupe de curs (număr estimat 17 grupe), ale căror date vor fi centralizate în analiza per proiect.

Rezultat 6 – Materiale Cursuri Formare Profesionala elaborate – este prevăzută elaborarea de materiale de curs pentru 4 tipuri de calificări din sectorul HORECA și un curs de perfecționare, respectiv Competențe antreprenoriale, financiare și juridice.

Rezultat 7 – Grup Tinta certificat – pentru proiectul de față este prevăzut un procent de certificare de 85% din total persoane participante la curs, si anume 179 persoane certificate.

Rezultat 8 – Servicii indrumare acordate – acestea vor fi furnizate celor 35 de persoane selectate din grupul tinta al proiectului ca „greu ocupabile” și „foarte greu ocupabile”, conform profilării din partea Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă.

Rezultat 9 – Grup Tinta acompaniat – număr beneficiari servicii asistență și sprijin în natură -  35 persoane selectate ca „greu ocupabile” și „foarte greu ocupabile”.

 

Activitățile proiectului și rezultatele asociate sunt dedicate în totalitate sectorului HORECA și beneficiază de colaborarea agenților economici din județul Bihor care au fost de acord să găzduiască activitățile practice din cadrul cursurilor de calificare și să selecteze dintre membrii grupului țintă persoane ce vor fi angajate în cadrul unitătilor lor.

 

Valoarea totala a proiectului: 4.850.557,68 Lei

Valoarea cofinantarii UE: 4.122.974,02 Lei

Data inceperii: 3.01.2023 / Data finalizarii: 31.12.2023

Codul MySMIS / Codul proiectului: POCU/1080/3/16/157631       

 

Date de contact:

Fundatia Romtens

www.romtens.ro

E-mail: office@romtens.ro

Tel: +40 21 637 30 02

 

 

ANTREC-Bihor

www.antrec.ro

E-mail: antrec.bihor@gmail.com 

Tel: +40 720.185.000