You are here

PEACE SITE

PEACE SITE
Duration:
September 2017 - August 2019
Project Coordinator: 
Asociatia de Educatie Prenatala din Romania - AEPRO

 

 

Parteneri proiect:

 • Universitatea de Studii pentru Straini Perugia, Italia
 • Asociatia Elena de Educație Prenatală, Grecia
 • Societatea Letona de Educatie Prenatală, Letonia
 • Asociatia de Educatie Prenatală, Cipru
 • Fundația Romtens, Romania
 • Educatie Prenatala – Informatii, Belgia

Scop:

Scopul proiectului - PEACE SITE este de a permite organizațiilor din România, Letonia, Belgia, Grecia, Cipru și Italia sa faca schimb de idei, practici și metode în ceea ce privește educația părinților și copiilor lor, adolescenți cu risc de a deveni părinți, in vederea dezvoltarii și consolidarii rețelelor de institutii cu activitati in sfera educatiei prenatale, precum si in vederea  creșterii capacității acestora de a funcționa la nivel transnațional.

Obiective:

Proiectul are următoarele obiective specifice:

 • creșterea nivelului de cunoștințe în domeniul abordărilor și metodologiilor care sunt eficiente (sau nu sunt eficiente), în prevenirea sarcinii la adolescente;
 • dezvoltarea unor platforme interactive, multi-lingvistice pentru a facilita comunicarea consilier-părinte-adolescent;
 • introducerea tehnologiei mobile moderne în domeniul prevenirii sarcinilor la adolescente pentru îmbunătățirea comunicării consilier-părinte-adolescent;

Activități:

În vederea realizării obiectivelor proiectul a prevăzut următoarele activități principale:

Activități de formare profesională (face-to-face & e-learning):

 • Cursul 1 - Joint Staff Training (curs de formare a personalului) – curs de formare destinat unui numar de 16 angajati din randul personalului partenerilor proiectului in cadrul căruia se vor testa și evalua instrumentele de formare precum si platforma e-learning;
 • Cursul 2 -  Blended mobility of VET learners (curs combinat fata-in-fata si e-learning) - curs destinat parintilor care sunt membri ai asociatilor de parinti. Cursul se va desfășura face-to-face și pe platforma e-learning. Vor participa 25 de parinti.

Evenimente de diseminare/multiplicare

În fiecare țara (participantă în proiect) se va organiza un eveniment care va avea ca scop diseminarea si valorizarea rezultatelor proiectului.

Întâlniri de proiect transnaționale

Proiectul prevede 4 întâlniri de proiect transnaționale la care vor participa toți partenerii și care vor fi organizate in Romania, Grecia, Italia si Letonia.

Rezultate:

Rezultatele proiectului sunt date de:

 • creșterea, în rândul părinților, a utilizării noilor tehnologii de formare profesionala prin intermediul învățării electronice și a învățării mixte (inclusiv broșuri, materiale video și audio);
 • îmbunătățirea motivării părinților pentru a dobândi competențe de comunicare pentru o mai bună interacțiune între părinți și copii;
 • evaluarea nivelului interacțiunii părinte-copil și a abilităților de comunicare prin utilizarea instrumentelor de evaluare a nevoilor;
 • creșterea încrederii adolescenților în valorile familiei și respectarea acestora în adoptarea unui comportament și unor alegeri sănătoase pentru a preveni abandonul școlar și excluziunea socială;
 • stabilirea de parteneriate strategice transnaționale între organizațiile participante pentru a transfera bunele practici;

Finanțator:

Finanțat prin Programul European ERASMUS+ prin intermediul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale – ANPCDEFP