You are here

Prezentare generală

Cauta Proiect

Proiecte finalizate

SPOR

Scopul proiectului constă în facilitarea accesului pe piata muncii în domenii non-agricole, a persoanelor inactive sau ocupate în agricultura de subzistenţă, din mediul rural din regiunea Centru, prin promovarea unor intervenţii integrate cu caracter activ, inovativ şi flexibil.

TOOL

Proiectul ToolBoxLab urmărește să dezvolte, testeze și să promoveze un curs de formare profesională pentru companiile de construcții, care să le permită să organizeze întâlniri de tip “toolbox” de succes (instructaje SSM la începutul lucrului).

EUREGENAS

Scopul proiectului este de a contribui la prevenirea suicidului (ideație suicidară, tentative de suicid și suicid) în Europa prin dezvoltarea și punerea în aplicare a unor strategii de prevenire a sinuciderii, la nivel regional, care pot fi folosite de Comunitatea Europeană ca exemple de bune practici.

Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii angajării şi îmbunătăţirea condiţiilor lucrative prin asigurarea securităţii şi protecţiei sănătăţii la locul de muncă pentru angajaţii S.C. PETROCONSULT S.R.L. pentru o perioadă de 24 de luni şi se concretizează prin participarea unui grup ţintă de angajaţi la cursuri în domeniul sănătăţii şi securităţii la locul de muncă şi, ulterior, prin diseminarea informaţiei către restul angajaţilor.

HProImmune

Scopul proiectului este de a promova vaccinarea în rândul personalului medical (HCWs) din Europa, element esențial pentru sănătatea publică, prin dezvoltarea unui toolkit (pachet de instrumente) specific și cuprinzător.

STAVEG

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea aptitudinilor şi know-how-ului a 25 de medici, 50 de asistente medicale şi 25 de kinetoterapeuţi în ceea ce priveşte organizarea muncii în cadrul serviciilor de recuperare a stărilor vegetative şi managementul integrat al pacienţilor aflaţi în stări vegetative.

PHWork

PHWork reprezintă cea de-a noua inițiativă a Rețelei Europene de Promovare a Sănătății la Locul de Muncă și are ca scop promovarea unui mediu de lucru sănătos și adecvat pentru persoanele cu boli cronice - fie prin sporirea gradului de retenție pe piața muncii a acestora, fie prin creșterea gradului de întoarcere și reintegrare a lor la locul de muncă.

EWA

Proiectul urmărește să dezvolte metode eficiente de angrenare a locurilor de muncă și a forței lor de muncă în scopul sporirii conștientizării și schimbării organizaționale și individuale, pentru un consum mai responsabil de alcool și, astfel, o reducere a absenteismului, prezenteismului și accidentelor asociate cu alcoolul.

SIWHP

Scopul proiectului este de a îmbunătăți, adapta și transfera un program internațional de formare profesională în PSLM, desfășurat deja în România sub numele de ELWHP (a se vedea proiectul ELWHP în lista de proiecte finalizate), către un număr de 30 de medici sloveni de medicina muncii, medicina legată de trafic și medicină sportivă.

PSCR

Scopul principal al proiectului este dezvoltarea sustenabilă a resurselor umane din mediul rural, în regiunile Centru, Sud-Muntenia și Sud-Est, în vederea adaptării la o piaţă a muncii dinamică, flexibilă şi inclusivă.

Pages