You are here

Prezentare generală

Cauta Proiect

Proiecte finalizate

EUREGENAS

Scopul proiectului este de a contribui la prevenirea suicidului (ideație suicidară, tentative de suicid și suicid) în Europa prin dezvoltarea și punerea în aplicare a unor strategii de prevenire a sinuciderii, la nivel regional, care pot fi folosite de Comunitatea Europeană ca exemple de bune practici.

Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii angajării şi îmbunătăţirea condiţiilor lucrative prin asigurarea securităţii şi protecţiei sănătăţii la locul de muncă pentru angajaţii S.C. PETROCONSULT S.R.L. pentru o perioadă de 24 de luni şi se concretizează prin participarea unui grup ţintă de angajaţi la cursuri în domeniul sănătăţii şi securităţii la locul de muncă şi, ulterior, prin diseminarea informaţiei către restul angajaţilor.

HProImmune

Scopul proiectului este de a promova vaccinarea în rândul personalului medical (HCWs) din Europa, element esențial pentru sănătatea publică, prin dezvoltarea unui toolkit (pachet de instrumente) specific și cuprinzător.

STAVEG

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea aptitudinilor şi know-how-ului a 25 de medici, 50 de asistente medicale şi 25 de kinetoterapeuţi în ceea ce priveşte organizarea muncii în cadrul serviciilor de recuperare a stărilor vegetative şi managementul integrat al pacienţilor aflaţi în stări vegetative.

PHWork

PHWork reprezintă cea de-a noua inițiativă a Rețelei Europene de Promovare a Sănătății la Locul de Muncă și are ca scop promovarea unui mediu de lucru sănătos și adecvat pentru persoanele cu boli cronice - fie prin sporirea gradului de retenție pe piața muncii a acestora, fie prin creșterea gradului de întoarcere și reintegrare a lor la locul de muncă.

EWA

Proiectul urmărește să dezvolte metode eficiente de angrenare a locurilor de muncă și a forței lor de muncă în scopul sporirii conștientizării și schimbării organizaționale și individuale, pentru un consum mai responsabil de alcool și, astfel, o reducere a absenteismului, prezenteismului și accidentelor asociate cu alcoolul.

SIWHP

Scopul proiectului este de a îmbunătăți, adapta și transfera un program internațional de formare profesională în PSLM, desfășurat deja în România sub numele de ELWHP (a se vedea proiectul ELWHP în lista de proiecte finalizate), către un număr de 30 de medici sloveni de medicina muncii, medicina legată de trafic și medicină sportivă.

PSCR

Scopul principal al proiectului este dezvoltarea sustenabilă a resurselor umane din mediul rural, în regiunile Centru, Sud-Muntenia și Sud-Est, în vederea adaptării la o piaţă a muncii dinamică, flexibilă şi inclusivă.

PHPRO

PHPRO urmărește să identifice şi să analizeze mecanismele prin care politicile de sănătate publică (PSP) sunt create şi implementate în 3 ţări europene – Germania (al cărei sistem de sănătate publică a fost ales ca model în perioada reformei româneşti a sistemului de sănătate publică), Italia şi Spania – la nivel național, local și regional şi să transfere toate aceste cunoştinţe, know-how şi practici părţilor direct interesate din România.

MHP-Hands

Obiectivul general al proiectului este de a furniza personalului care lucrează în medii precum instituții de învățământ, organizații, rezidențe pentru persoanele vârstnice resursele necesare pentru sporirea bunăstării mintale a tinerilor, a forței de muncă și a persoanelor vârstnice.

Pages