You are here

Servicii de Pregătire şi Orientare în Rural

SPOR
Duration:
March 2014 - November 2015
Project Coordinator: 
SC DAD Expertise SRL, România

Parteneri proiect:

  1. Fundaţia Romtens, România

Scop:

Scopul proiectului constă în facilitarea accesului pe piata muncii în domenii non-agricole, a persoanelor inactive sau ocupate în agricultura de subzistenţă, din mediul rural din regiunea Centru, prin promovarea unor intervenţii integrate cu caracter activ, inovativ şi flexibil.

Obiective:

Prin activităţile sale, proiectul SPOR urmăreşte îndeplinirea a 3 obiective majore: valorificarea potenţialului de ocupare, cu accent special pe persoanele ocupate în agricultura de subzistenţă; îmbunătăţirea şi stimularea capacităţii de ocupare a grupului ţintă (persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, manageri şi angajati din mediul rural, din regiunea Centru), prin acţiuni de informare, consiliere şi mediere; creşterea gradului de adaptabilitate la cerinţele angajatorilor, prin acţiuni de formare profesională, finalizate cu certificate recunostute la nivel naţional.

Activități:

Cele 7 pachete de activități dezvoltate în cadrul proiectului implică: furnizarea de servicii de informare şi consiliere profesională pentru grupul ţintă; furnizarea de servicii de mediere în vederea plasării pe piaţa muncii; furnizarea de servicii de consiliere antreprenorială şi asistenţă pentru demararea unei afaceri; furnizarea de servicii de formare profesională pentru următoarele ocupaţii/competenţe: lucrător în comerţ, competenţe antreprenoriale, agent vânzări, bucătar, operator procesare texte şi imagini, specialist şi manager în promovarea sănătăţii la locul de muncă şi dezvoltarea suporturilor de curs; organizarea de vizite de studiu în Italia; organizarea de campanii de informare şi publicitate a proiectului, activităţilor acestuia şi finanţatorului.

Rezultate:

Printre rezultatele proiectului SPOR, menţionăm: sesiuni de informare şi consiliere desfăşurate pentru persoanele din grupul ţintă; sesiuni de mediere şi plasare desfăşurate pentru persoanele inactive sau ocupate în agricultura de subzistenţă; consiliere antreprenorială şi sprijinirea în dezvoltarea propriei afaceri; sesiuni de formare finalizate cu certificate CNFPA şi suporturi de curs elaborate; 1 vizită de studiu la intreprinderi cu activităţi PSLM; 1 conferinţă de lansare a proiectului, 1 conferinţă finală de diseminare a rezultatelor proiectului; materiale de informare şi promovare tipărite si distribuite.

Finanțator:

Ministerul Fondurilor Europene / Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane / OIR POSDRU Centru

Fondul Structural European / Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013