You are here

Prestare servicii de formare profesională în cadrul proiectului “Securitatea și sănătatea angajaților - premise pentru creșterea bunăstării”

Duration:
August 2010 - August 2012
Project Coordinator: 
S.C. PETROCONSULT S.R.L.

Durată contract de servicii de formare profesională: 28/06/2011 – 15/12/2011

Obiectivul contractului: Prestarea serviciilor de formare profesională pentru 18 angajați ai S.C. PETROCONSULT S.R.L. în cadrul proiectului “Securitatea și sănătatea angajaților - premise pentru creșterea bunăstării”, POSDRU ID 64776, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru cursul “Competențe de management“ (în domeniul sănătății la locul de muncă).

Activități:

Serviciile furnizate de Fundația Romtens s-au materializat în evaluarea nevoilor de formare profesională și de informare în domeniul sănătății la locul de muncă pentru grupul țintă; organizarea și derularea propriu-zisă a cursului de formare profesională continuă în domeniul promovării sănătății la locul de muncă; evaluarea cunoștințelor cursanților și emiterea diplomelor de formare profesională continuă de către Fundația Romtens pentru cursanți.

Modulele cursului au fost managementul timpului, managementul conflictelor, managementul stresului, managementul schimbării, managementul serviciilor de medicina muncii, managementul serviciilor de sănătate publică și managementul activităților de promovare a sănătății la locul de muncă.

Rezultate:

Un număr de 18 cursanți ai S.C. PETROCONSULT S.R.L. au fost instruiți în domeniul sănătății la locul de muncă.

Finanțator:

Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse / Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane / OIR POSDRU SUD MUNTENIA

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013