You are here

Îmbunătăţirea aptitudinilor şi know-how-ului profesioniştilor din domeniul sănătăţii privind importanţa unei mai bune organizări a muncii în cadrul serviciilor de recuperare a stărilor vegetative

STAVEG
Duration:
March 2011 - February 2013
Project Coordinator: 
Fundaţia Romtens

Scop:

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea aptitudinilor şi know-how-ului a 25 de medici, 50 de asistente medicale şi 25 de kinetoterapeuţi în ceea ce priveşte organizarea muncii în cadrul serviciilor de recuperare a stărilor vegetative şi managementul integrat al pacienţilor aflaţi în stări vegetative.

Obiective:

Proiectul şi-a propus următoarele obiective majore: evaluarea şi prioritizarea nevoilor de pregătire specifică pentru medici, asistenţi medicali şi kinetoterapeuţi în domeniul recuperării stărilor vegetative; elaborarea unei programe de pregătire adaptate nevoilor specifice ale grupurilor ţintă şi dezvoltarea unui sistem integrat de educaţie medicală continuă accesibil atât medicilor, cât şi asistenţilor medicali şi kinetoterapeuţilor, bazat pe transferul de cunoştinţe şi pe dezvoltarea de abilităţi necesare pentru un management mai bun al pacienţilor în stare vegetativă.

Activități:

Proiectul este structurat pe 4 componente. Prima componentă, managementul de proiect, evaluarea şi monitorizarea se desfășoară pe întreaga durată a proiectului. În cadrul celei de a doua componente se desfăşoară evaluarea de nevoi de pregătire a medicilor, asistentelor medicale, kinetoterapeuţilor şi redactarea unui chestionar de evaluare de nevoi. A treia componentă este desfăşurarea programului de pregătire pentru 100 de specialişti din sistemul de sănătate. A patra şi ultima componentă a proiectului este diseminarea rezultatelor proiectului.

Rezultate:

Principalele rezultate ale proiectului sunt: 25 de medici, 50 de asistenţi medicali şi 25 de kinetoterapeuţi pregătiţi şi certificaţi în managementul cazurilor de stări vegetative; 1 model de management al cazului de stare vegetativă elaborat, agreat şi implementat în serviciile de recuperare din spitalele din Bucureşti; un pachet de curs pregătit în conformitate cu nevoile de pregătire ale specialiştilor români şi în conformitate cu standardele europene din domeniu şi care va putea fi folosit în continuare pentru pregătirea specialiştilor şi un website al proiectului cu componenta e-learning, ce va putea fi folosit în viitor pentru pregătirea medicilor rezidenţi, specialişti, asistenţilor medicali şi kinetoterapeuţilor

Finanțator:

Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse / Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane / OIR POSDRU BUCUREȘTI ILFOV

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013