You are here

Regiunile europene implementează acțiuni pentru prevenirea suicidului

EUREGENAS
Duration:
July 2017 - July 2017
Project Coordinator: 
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, Italia

Parteneri proiect:

 1. De Leo Fund International, Italia
 2. Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Belgia
 3. Region Västra Götaland, Suedia
 4. West Sweden, Suedia
 5. Technische Universität Dresden, Germania
 6. Universiteit Gent, Belgia
 7. Public Health Cumbria, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
 8. Regijski Zavod za Zdravstveno Varstvo Maribor, Slovenia
 9. Mikkelin ammattikorkeakoulu, Finlanda
 10. Servicio Andaluz de Salud, Spania
 11. Fundación Publica Andaluza Progreso y Salud, Spania
 12. Foundacion Intras, Spania
 13. National Institute for Health and Welfare, Finlanda
 14. Fundația Romtens, România

Scop:

Scopul proiectului este de a contribui la prevenirea suicidului (ideație suicidară, tentative de suicid și suicid) în Europa prin dezvoltarea și punerea în aplicare a unor strategii de prevenire a sinuciderii, la nivel regional, care pot fi folosite de Comunitatea Europeană ca exemple de bune practici.

Obiective:

Proiectul și-a propus mai multe obiective majore, dintre care menționăm identificarea și clasificarea bunelor practici existente în ceea ce privește acțiunile și strategiile de prevenire a suicidului; realizarea unei analize a nevoilor părților interesate; dezvoltarea și diseminarea unor ghiduri și instrumente cu strategii pentru prevenirea suicidului și sporirea conștientizării privind suicidul; elaborarea unui model integrat on-line de asistență pentru sănătate mintală în scopul prevenirii sinuciderii; și îmbunătățirea cunoștințelor și a practicilor profesioniștilor din domeniu (ex.: psihologi, psihiatri, medici de familie) la nivel local și regional.

Activități:

Proiectul este structurat pe mai multe pachete de activități. Trei dintre ele sunt orizontale (desfășurându-se pe întreaga durată a proiectului) și se axează pe coordonarea, diseminarea și evaluarea proiectului. Celelalte pachete de bază urmăresc, în principal, dezvoltarea unei baze de date on-line cu resurse importante în domeniu; crearea unui model conceptual de tip on-line – E-mental Health – de asistență pentru sănătate mintală în scopul prevenirii suicidului; dezvoltarea de ghiduri și instrumente practice cu strategii de prevenire a suiciului; desfășurarea de cursuri de formare profesională pentru medici de familie, care să le îmbunătățească cunoștințele legate de recunoașterea timpurie a riscului de sinucidere și modul de acționare asupra lui; și sporirea eficacității grupurilor de sprijin pentru supraviețuitorii care rămân în urma sinuciderii celor apropiați.

Rezultate:

Printre rezultatele așteptate se numără crearea de rețelele puternice care să înlesnească colaborarea dintre medicii de familie și furnizorii de servicii de sănătate mintală; îmbunătățirea cunoștințelor și practicilor profesioniștilor din domeniu; scăderea ratelor de sinucidere (10-20%) în rândul populației generale din regiunile implicate în proiect; sau creșterea numărului de tineri care caută și primesc ajutor adecvat, în cazul unor tulburări psihologice.

Finanțator:

Comisia Europeană/DG SANCO (Directoratul General pentru Sănătate și Consumatori)

Programul pentru Sănătate Publică 2008 – 2013