You are here

Dezvoltarea resurselor umane în 19 comunități rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2

PSCR2
Duration:
April 2014 - December 2015
Project Coordinator: 
Fundația Romtens

Scop:

Scopul principal al proiectului este dezvoltarea durabilă a calității resurselor umane din mediul rural, din regiunile Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia, astfel încât acestea să se poată adapta la o piață a muncii dinamică, flexibilă și inclusivă.

Obiective:

Cele cinci obiective specifice ale proiectului PSCR2 sunt reprezentate de: îmbunătățirea accesului la ocupații non-agricole, prin furnizarea de programe de informare şi consiliere profesională și consiliere în carieră persoanelor din grupul ţintă; creșterea competențelor profesionale în domenii non-agricole, prin furnizarea a 6 programe de formare profesională pentru managerii şi angajaţii din mediul rural, şi a unui curs de calificare pentru persoanele din mediul rural aflate în căutarea unui loc de muncă sau ocupate  în agricultura de subzistenţă; facilitarea integrării pe piața muncii a persoanelor din mediul rural, prin programe de mediere şi plasare; creșterea nivelului de informare cu privire la menținerea unui stil de viață sănătos și la respectarea măsurilor de SSM la locul de muncă şi în gospodăriile agricole de subzistență în rândul persoanelor din grupul ţintă, creșterea eficienței implementării activităților proiectului.

Activități:

În vederea realizării obiectivelor specifice, proiectul PSCR2 a fost conceput ca o îmbinare de activități interdependente printre care: înfiinţarea a 19 centre locale de proiect, în cele 19 comune; organizarea de sesiuni de informare și consiliere profesională şi în carieră pentru grupul ţintă, organizarea de cursuri de pregătire profesională şi de calificare, organizarea de programe de mediere și plasare pe piața muncii; organizarea a două campanii de informare dedicate atât sănătăţiii individuale cât şi sănătăţii şi securităţii muncii, desfăşurarea continuă a activităţii de promovare a activităţilor proiectului și de diseminare a rezultatelor lui; înfiinţarea și dezvoltarea de rețele și parteneriate.

Rezultate:

Rezultatele proiectului PSCR2 includ parteneriate încheiate la nivel transnațional, inter-regional, regional și local; manageri și angajați din mediul rural pregătiţi profesional în domenii non-agricole; persoane în căutarea unui loc de muncă informate, consiliate şi plasate pe piaţa muncii, campanii de promovare/informare/educare/comunicare implementate; vizite de studiu şi de intrare în parteneriat desfășurate pentru angajații și managerii de întreprinderi din mediul rural; ghiduri de dezvoltare rurală elaborate.

Finanțator:

Ministerul Fondurilor Europene / Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane / OIR POSDRU Bucureşti-Ilfov

Fondul Structural European / Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013