You are here

Calificare si Mediere pentru Ocupare in Sectorul Auto din Regiunea Centru

CMOSA-RC

 

 


 

Calificare si Mediere pentru Ocupare in Sectorul Auto din Regiunea Centru (CMOSA-RC)

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020!

 

ANUNT LANSARE

Data: 02.07.2018

Numele beneficiarului:

Fundatia Romtens – lider de parteneriat; TERRA NOVA GROUP SRL – Partener

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este cresterea nivelului de ocupare la nivelul Regiunii Centru, prin furnizarea de servicii specializate de ocupare, insotita si de organizarea de programe de formare profesionala, pentru 510 someri, persoane inactive, persoane din mediul rural si persoane de etnie roma.

Rezultate asteptate ale proiectului:

R1. Plan Recrutare Grup Tinta, care include mai multe subrezultate, intre care instrumentele de lucru, procedura de gestionare a grupului tinta, planul de organizare a Caravanelor de Recrutare grup tinta si Parteneriate cu localitati rurale  

R2. Grup Tinta, care include organizarea de Caravane de Recrutare Grup Tinta si recrutarea de membri grup tinta, respectiv definitivarea dosarelor acestora

R3. Plan Furnizare Servicii Informare/Consiliere Profesionala Regiunea Centru

R4. 510 membrii Grup Tinta beneficiari Servicii Informare/Consiliere Profesionala – include organizarea de sesiuni individuale si colective de informare si consiliere profesionala cu toate instrumentele si documentele aferente

R5. Plan de furnizare de servicii de Mediere pe Piata Muncii Regiunea Centru – include instrumentele si procedura specifica membrilor grupului tinta, dar si instrumentele si procedura specifica relatiei cu intreprinderile angajatoare, precum si materiale informative special create.

R6. Plan Colaborare Companii – include realizarea de acorduri cu intreprinderile angajatoare, realizarea unei analize de nevoi la nivel de intreprinderi si, respectiv, a unui raport de evaluare

R7. 510 membrii Grup Tinta beneficiari de servicii de Mediere Piata Muncii (dintre care 260 de persoane angajate)

R8. Raport Monitorizare membrii GT care au primit servicii de Mediere Piata Muncii

R9. Analiza Masuri Ocupare Categorii Grupul Tinta Regiunea Centru

R10. Plan de Formare Profesionala si Materiale specifice – conform cursurilor de perfectionare si calificare stabilite impreuna cu intreprinderile angajatoare

R11. 430 membrii Grup Tinta calificati

 

Valoarea totala a proiectului: 5.472.205,64 Lei

Valoarea cofinantarii UE: 4.597.800,27 Lei

Data inceperii: 28.06.2018 / Data finalizarii: 27.12.2019

Codul MySMIS / Codul proiectului: POCU/298/3/14/120820

Date de contact ale beneficiarului:

Fundatia Romtens

www.romtens.ro

E-mail: office@romtens.ro / Tel: +40 21 637 30 02 / Fax: +40 21 637 30 84