You are here

Rețeaua Europeană pentru Educație și Formare Profesională în Sănătatea și Securitatea Muncii / European Network for Education and Training in Occupational Safety and Health (ENETOSH)

ENETOSH are ca obiectiv principal introducerea cunostintelor legate de domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca atat la diferitele niveluri ale sistemului de educatie (educatie primara, secundara, universitara, postuniversitara, doctorala, etc.) cat si in ansamblul sistemului de formare profesionala. Reteaua ofera o platforma bine dezolvata pentru a media schimbul sistematic de cunostinte si experienta privind educatia si formarea profesionala in domeniul sanatatii si securitatii in munca. La momentul actual, ENETOSH numara peste 80 de parteneri europeni si internationali.

Fundatia Romtens este membra a ENETOSH incepand cu anul 2007.