You are here

Rețeaua Europeană de Prevenire a Fumatului / European Network for Smoking Prevention (ENSP)

ENSP a fost infiintata in anul 1997 prin unirea eforturilor tuturor institutiilor nationale cu activitati semnificative in compaterea fumatului. Misiunea ENSP este de a asigura coordonarea activitatii tuturor organizatiilor active in controlul fumatului in Europa, atat prin furnizarea de suport tehnic si informativ pentru decidentii europeni responsabili cu emiterea legislatiei europene in prevenirea fumatului, cat si prin stabilirea strategiilor comune de contracarare a industriei de profil si prin derularea de vaste actiuni preventive prin schimburi de informatii si experienta, dar si prin activitati si proiecte comune.

Fundatia Romtens este membra a ENSP prin Reteaua pentru Prevenirea Fumatului din Romania, incepand cu anul 2004.