You are here

Promovarea dezvoltării la nivel local prin elaborarea și implementarea de instrumente de monitorizare și evaluare a politicilor și strategiilor locale și prin acțiuni de consultare și consolidare a dialogului social și civic

PDL-Com-S
Duration:
August 2022 - November 2023
Project Coordinator: 
Fundatia Romtens
Fields of Activity:
Fields of Expertise:

 

 

POCA/659/2/1/150998

Promovarea dezvoltării la nivel local prin elaborarea și implementarea de instrumente de monitorizare și evaluare a politicilor și strategiilor locale și prin acțiuni de consultare și consolidare a dialogului social și civic PDL-Com-S”

 

Titlul Proiectului  

Promovarea dezvoltării la nivel local prin elaborarea și implementarea de instrumente de monitorizare și evaluare a politicilor și strategiilor locale și prin acțiuni de consultare și consolidare a dialogului social și civic PDL-Com-S”, POCA/659/2/1/150998, Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, conform contractului de finanțare nr. 851/17.08.2022.

 

Denumirea beneficiarului: Fundația ROMTENS

 

Scopul proiectului

Optimizarea proceselor orientate către cetățeni prin dezvoltarea și aplicarea de instrumente și mecanisme facilitate de instruire și dedicate consultării, monitorizării și evaluării politicilor și strategiilor publice la nivel local în comunele Saschiz și Albești.

 

Obiective specifice

OS1: Asigurarea unei evaluări și monitorizări obiective și independente a politicilor și strategiilor la nivel local, în comunele Saschiz și Albești, prin intermediul unui instrument dedicat și a metodologiei de utilizare a acestuia.

OS2: Creșterea nivelului de participare a ONG-urilor și a cetățenilor, atât în procesul de elaborare a politicilor publice locale, cât și în cadrul dialogului social și civic, în comunele Saschiz si Albești.

OS3: Creșterea nivelului de instruire pentru membrii grupului țintă, precum și conectarea celor două comune la rețele tematice de dezvoltare locală și comunitară.

 

Rezultatele proiectului

1. Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local – Rezultat de proiect 1 – Instrument de monitorizare și evaluare politici și strategii.

2. Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local – Rezultat de proiect 2 – Mecanism de consultare ONG-uri și cetățeni.

3. Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local – Rezultat de proiect 3 – Mecanism de consolidare a dialogului social și civic.

4. Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local – Rezultat de proiect 4 – Grup Țintă proiect.

 

Data de începere a proiectului: 18 august 2022

 

Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni: respectiv perioada 18 august 2022 – 17 octombrie 2023.

 

Valoarea totală a proiectului este de 402.115,12 lei cu o valoare totală eligibilă de 402.115,12 lei din care valoarea totală a contribuției publice nerambursabile este de 394.072,81 lei din care: 334.961,90 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE, 59.110,91 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul de Stat și 8.042,31 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: +40 21 637 30 02 sau prin e-mail: office@romtens.ro.