You are here

Dezvoltarea serviciilor de promovare a sanatatii mintale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii in judetul Sibiu la nivelul Centrului de Sanatate Mintala din cadrul Spitalului de Psihiatrie Gh. Preda Sibiu

PSMLM Sibiu
Duration:
January 2008 - January 2009
Project Coordinator: 
Fundația Romtens

Parteneri proiect:

 • Spitalul de Psihiatrie Gh. Preda Sibiu, Centrul de Sanatate Mintala Adulti

Scop:

Scopul proiectului este creşterea capacitatii institutionale a Centrului de Sanatate Mintala Sibiu in vederea imbunatatirii calităţii, accesibilităţii şi acceptabilităţii serviciilor de îngrijire în sănătatea mintală la nivel judetean si regional.

Obiective:

Obiectivul general al proiectului este de a creste capacitatea organizatorică şi operativă a Centrului de Sanatate Mintala Sibiu in ceea ce priveste oferirea de servicii de promovare a sanatatii mintale în Întreprinderi Mici şi Mijlocii.

Obiectivele specifice:

 1. Evaluarea nevoilor de servicii de promovare a sanatatii mintale in intreprinderi din judetul Sibiu (baza de date a intreprinderilor din judetul Sibiu este deja disponibila la nivelul ASP Sibiu)
 2. Cresterea capacitatii operationale a Centrului de Sanatate Mintala Sibiu prin transformarea acestuia intr-un Model de Buna Practica in furnizarea Serviciilor de Promovarea Sanatatii Mintale la Locul de Munca
 3. Cresterea nivelului de informare si a abilitatilor de gestionare a problemelor de sanatate mintala, la locul de munca, pentru reprezentanţii intreprinderilor din Sibiu (prin derularea unor sesiuni de instruire / educatie pentru sanatate oferite de catre Centrul de Sanatate Mintala Sibiu)

Activități:

Activitatile derulate in cadrul proiectului sunt urmatoarele:

 1. Evaluare de nevoi pe baza unei metodologii utilizate in cateva tari ale Uniunii Europene (Belgia, Finlanda si Germania)
 2. Selectarea intreprinderilor in care se vor derula activitati de promovare a sanatatii mintale folosind o metodologie adaptata a Retelei Europene de Promovare a Sanatatii la Locul de Munca
 3. Dezvoltarea materialelor informative necesare pentru instruirea personalului din intreprinderi
 4. Realizarea activitatilor de training folosind ca modele alte proiecte europene care deja implementeaza programe de pregatire pentru populatia activa si pentru angajatori
 5. Promovarea noilor servicii ce vor fi oferite de catre Centrul de Sanatate Mintala diferitelor locuri de munca
 6. Realizarea unui website cu informatii referitor la promovarea sanatatii mintale in general si la locurile de munca in special

Rezultate:

Rezultatele obinute in urma derularii proiectului sunt:

 1. Document cu nevoile concrete de servicii de promovare a sanatatii mintale identificate de catre intreprinderile din judetul Sibiu
 2. Document cu prioritizarea nevoilor de servicii de promovare a sanatatii mintale si cu schemele de abordare a acestora
 3. Echipa multidisciplinara la nivelul Centrului de Sanatate Mintala - constituire si instruire
 4. Ghid de Promovarea Sanatatii Mintale la Locul de Munca; acest ghid va contine descrierea echipelor care vor face instruirea reprezentatilor intreprinderilor/angajatilor (pregatire, abilitati), materialele folosite in cadrul instruirii (4 tipuri de prezentari standard abordind stressul, depresia, anxietatea si consumul de alcool precum si 4 tipuri de materiale pentru grupurile de suport din intreprinderi, pentru aceleasi teme)
 5. Website cu informatii pentru companii si intreprinderi referitoare la importanta abordarii problemei sanatatii mintale la locul de munca si includerea ei in politicile de sanatate si securitate in munca
 6. Materiale informative referitor la sanatatea mintala la locul de munca abordind stressul, depresia, anxietatea si consumul de alcool
 7. 2000 de angajati din intreprinderi care au participat la sesiuni de informare
 8. 50 de reprezentanti (inginerii securitatea muncii, manageri resurse umane, manageri generali, medici de medicina muncii etc) ai unor intreprinderi (viitori membri ai grupurilor de suport) care au participat la sesiuni de instruire a abordarii problemelor de sanatate mintala la locul de munca.

Finanțator:

PHARE (fonduri preaderare) - SUPORT PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE SĂNĂTATE MINTALĂ ŞI DEZINSTITUŢIONALIZAREA PERSOANELOR CU PROBLEME DE SĂNĂTATE MINTALĂ / Componenta B – Dezvoltarea centrelor comunitare de sănătate mintală