You are here

Promovarea Sanatatii la locul de munca

Domeniul Promovarii Sanatatii la Locul de Munca

Promovarea Sanatatii la Locul de Munca (PSLM) este un concept nou, aparut in anul 1996, an in care s-a constituit si Reteaua Europeana de Promovarea Sanatatii la Locul de Munca-retea care a elaborat si promovat acest concept si l-a statuat pentru prima oara intr-o declaratie a acestei retele. Astfel Declaratia de la Luxemburg emisa in 1997 a ramas pana in ziua de astazi singura definitie emisa si agreata pentru acest nou domeniu. Mai jos se gaseste partea introductiva a declaratiei:

„Promovarea Sanatatii la Locul de Munca (PSLM) reprezinta eforturile combinate ale angajatilor, ale angajatorilor si ale societatii pentru imbunatatirea starii de sanatate a angajatilor la locurile de munca.

Acest deziderat poate fi obtinut prin combinarea:

 • Imbunatatirii organizarii muncii si a mediului de la locul de munca;

 • Promovarii participarii active;

 • Incurajarii initiativei personale;”

Domeniul pe care il cuprinde PSLM este unul de granita in care multe alte discipline au un input consistent (medicina muncii, ergonomie, psihologie organizationala, promovarea sanatatii, economie, etc.).

PSLM este bazata pe o cooperare multidisciplinara si multisectoriala si poate fi de succes numai daca sunt implicati toti factorii de decizie. PSLM poate contribui la scopul propus („oameni sanatosi in organizatii sanatoase”) doar daca urmareste urmatoarele principii:

 • Intr-o initiativa de PSLM derulata la nivel de companie tot personalul trebuie sa fie implicat, iar implicarea se va face pe baze voluntare si fara constrangere (elementul participativ);

 • PSLM trebuie sa fie integrata in toate deciziile importante si trebuie sa faca parte integranta din standardele, procedurile, si instructiunile de lucru ale companiilor (elementul integrativ);

 • Programele de PSLM trebuie sa urmareasca un ciclu logic si coerent de rezolvare a problemelor pe care o companie le poate avea: analizarea nevoilor, stabilirea prioritatilor, planificarea, implementarea, controlul continuu, evaluarea si managementul de proiect;

 • PSLM include masuri ce se adreseaza persoanei (legate de determinantii individuali ai starii de sanatate) insotite si de masuri colective ce se adreseaza mediului de munca (legate de expunerea la factorii de risc profesionali). Acest tip de abordare combina strategia reducerii riscurilor profesionale cu cea a dezvoltarii factorilor de protectie si a potentialului individual de sanatate (multilateralitatea);

 • Programele de PSLM nu inlocuiesc obligatiile si responsbilitatile ce decurg din legislatia aplicabila de medicina muncii si de SSM, acestea trebuie fie realizate la un nivel foarte bune si sa preceada orice program de PSLM.

Activitatile Fundatiei Romtens in domeniul Promovarii Sanatatii la Locul de Munca

Fundatia Romtens este membra a Retelei Europene de Promovarea Sanatatii la Locul de Munca inca din anul 1999 si a participat la toate initiativele europene pe care aceasta retea le-a implementat in ultimii aproximativ 20 de ani.

In aceasta calitate organizatia noastra acumulat o experienta vasta in ceea ce priveste elaborarea programelor de PSLM, implementarea de astfel de programe, precum si evaluarea acestora. Aceasta experienta se traduce prin un numar foarte mare de experti disponibili (medici de medicina muncii, kinetoterapeuti, specialisti SSM, psihologi, experti de promovarea sanatatii, sociologi, experti in evaluare, etc.) si  un numar foarte mare de materiale informative.

Fundatia Romtens a derulat programe de PSLM si a furnizat servicii de acest tip care au vizat atat determinanti individuali ai starii de sanatate (consumul de alcool, fumatul, nivelul de exercitii fizice, alimentatia, sanatatea reproducerii, etc.) cat si factori de risc profesionali (zgomot, vibratii, iluminat, stres profesional, ergonomie, manipularea manuala a maselor, etc.), in programe care au abordat fie doar una dintre cele doua categorii de factori, fie pe amandoua.

Aceste programe au inclus o gama larga de activitati si anume:

 • Evaluare nevoilor generale ale companiilor si evaluarea nevoilor de formare profesionala ale angajatilor (anchete sociologice, focus grupuri, interviuri individuale, etc.);

 • Formare profesionala (modulare, adaptate nevoilor companiilor, in grupe organizate la nivel de companie, etc.);

 • Campanii de informare si educare pe diferite teme (la nivel de companie, corelate cu programul de lucru al companiilor, etc.);

 • Consiliere individuala pentru anagajatii companiilor pentru acele domenii care necesita acest tip de activitate (consiliere pentru stres profesional, consiliere pentru renuntare la fumat, consiliere nutritie, etc.);

 • Monitorizare si evaluare a activitatilor programelor de PSLM (evaluarea satisfactiei angajatilor, evaluarea transferului de cunostinte, evaluarea abilitatilor dobandite, evaluarea schimbarilor de atitudine ale angajatilor, evaluarea gradului de utilizare a cunostintelor si abilitatilor dobandite, evalaurea gradului de utilizare a materialelor informative folosite in proiectele de PSLM, evaluarea website-urilor realizate pentru proiecte, etc.);

Pentru a obtine o oferta personalizata pentru un program de Promovarea Sanatatii la Locul de Munca pentru compania dumneavoastra va rugam contactati-ne la adresa office@romtens.ro.