You are here

Reforma Sistemului de Sanatate / Politici de Sanatate Publica

Reforma sistemului romanesc de sanatate este un proces care a inceput inca din 1990 si care, din nefericire, inca in anul 2017 este departe de a se fi realizat.

Primul pas cu adevarat important a fost facut in 1997 atunci cand a fost adoptata Legea Asigurărilor Sociale de Sănătate (Legea nr. 145/1997), lege care a intrat in vigoare definitiv de la 1 ianuarie 1999 (avand o periaoda de tranzitie de un an), lege care schimba modul in care se facea finantarea sistemului de sanatate (initial prin impozitarea la nivel national si prin alocare bugetara de la Ministerul Sanatatii) aducand nou taxarea individuala pe statul de plata (ca asigurare sociala) precum si administrarea fondurilor astfel colectate de catre un fond de asigurari si el constituit prin aceasta lege. Administrarea acestor fonduri astfel colectate se face de catre Casa Naţională de Asigurări de Sănătate care transferă apoi resursele către Casele judeţene de asigurări de sănătate. Aceasta schimbare a fost apoi urmata de o serie de multe alte modificari ale cadrului legislativ dupa care functioneaza Casa Nationala de Asigurari de Sanatate prin care s-au adaugat noi functii si reglementari aferente acesteia.

Aceasta a fost o schimbare majora care a facut in fapt trecerea de la fostul sistem de tip Semashko la un sistem tip Bismarck (model răspândit in ţări precum Franţa, Belgia, Olanda, Austria şi mai ales Germania de unde provine).

Tot cu aceasta ocazie au aparut multiple alte modificari ce tin de felul in care functioneaza Ministerul Sanatatii (cu cele 41 de Directii judetene de Sanatate Publica plus Directia Judeteana de Sanatate Publica Bucuresti), a aparut in 1995 actualul Colegiu al Medicilor din Romania (care are in subordonare 42 de colegii ale medicilor judetene), au aparut modificari in felul in care sistemul este organizat pe diferite niveluri (primar, secundar si tertiar). Au aparut si diferite structuri asociative ale specialitatilor medicale (societatile profesionale) dar si ale institutiilor din sistemul sanatate, a aparut Asociatia Spitalelor; ulterior a aparut si Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS).

Fundatia Romtens a fost selectat de catre Ministerul Sanatatii care folosind o finantare de la Banca Mondiala a subcontractat servicii de consultanta pentru a elabora programul si documentatia de management de proiect pentru „Reforma sectorului sanitar – faza a doua” APL II. Acest program care a primit ulterior finantare de la Banca Internationala de Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) si de la Banca Europeana de Investitii (BEI) a avut 5 componente si anume:

  • Componenta 1 - Asistenta medicala maternala si neonatala;

  • Componenta 2 - Servicii medicale de urgenta;

  • Componenta 3 - Asistenta medicala primara si servicii medicale in mediul rural;

  • Componenta 4 - Conturile nationale de sanatate si planificare;

  • Componenta 5 - Managementul Proiectului;

Pentru intregul program „Reforma sectorului sanitar – faza a doua” APL II Fundatia Romtens a realizat designul, modalitatile de implementare precum si Planul de Monitorizare si Evaluare.

Fundatia Romtens s-a implicat in procesul de reforma al sistemului sanitar romanesc mai ales in ceea ce priveste reformarea sistemului de securitate si sanatate in munca, mai ales pe componenta de medicina muncii. Astfel organizatia noastra a facut parte din consortiul care a implementat proiectul PHARE RO 2003/005-551.04.07: “Imbunatatirea eficientei sistemului romanesc de medicina muncii, de supraveghere si control al bolilor profesionale, bolilor legate de profesiune si al accidentelor datorate riscului profesional”.

In perioada 2009-2010 in care Romania a analizat masura in care poate trece la o regionalizare reala, Fundatia Romtens s-a implicat in ceea ce inseamna elaborarea, implementarea si evaluarea de politici de sanatate publica la nivel regional. Astfel in perioada 2010-2012 organizatia noastra a implementat proiectul “Public Health Policies – Training Romanian staff at Regional level to develop Public Health Policies” (acronim PHPRO) / Politici de Sănătate Publică – Pregătirea personalului român în vederea dezvoltării de politici de sănătate publică la nivel regional. Proiectul a fost implementat in parteneriat impreuna cu Universitatea din Perugia (University of Perugia - Department of medical and surgical specialties and public health / Perugia-Italia), cu Agentia de Sanatate publica din Barcelona (Public Health Agency of Barcelona/Spania), si cu Asociatia Federala a Asiguratorilor de Sanatate BKK (Federal Association of Health Insurance Funds -BKK / Germania). Proiectul a vizat în principal trei direcții si anume:

  • Evaluarea şi cercetarea mecanismelor necesare dezvoltării Politicilor de Sanatate Publica la nivel regional în Germania, Italia şi Spania;

  • Organizarea transferului de cunoştinţe prin intermediul unor cursuri de formare profesională pentru reprezentanţii Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR) şi pentru specialiștii de sănătate publică din institute şi direcţii de sănătate publică;

  • Contribuirea la facilitarea armonizării politicilor româneşti de dezvoltare economică cu Politicile de Sanatate Publica.

List of the projects where we have performed "Reforma Sistemului de Sanatate / Politici de Sanatate Publica" activities