You are here

Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea fortei de munca

FUNDATIA ROMTENS ofera servicii specializate de INFORMARE, CONSILIERE SI MEDIERE PE PIATA MUNCII pentru stimularea ocuparii fortei de munca.

Aceste servicii se adreseaza persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si vizeaza dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a acestora, in vederea luarii de decizii privind propria cariera.

Pentru stimularea ocuparii fortei de munca, masurile sunt realizate prin urmatoarele servicii specializate:

 • Informare si consiliere profesionala

 • Mediere pe piata muncii

Informare si consiliere profesionala

FUNDATIA ROMTENS este acreditata de catre ANOFM pentru furnizarea serviciilor de informare si consiliere, conform prevederilor H.G 377/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Serviciile de informare si consiliere profesionala privind cariera pot fi acordate ori de cate ori este necesar, in mod individual sau in grup, si privesc:

 • furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;

 • evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale;

 • dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera;

 • instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca.

Obiective:

 • cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca;

 • stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor si crearea de noi locuri de munca;

 • promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala.

 • oferirea de asistenta si sprijin beneficiarilor pentru a isi gestiona propria cariera si tranzitia de la scoala la piata muncii sau de la un loc de munca la altul.

Metodologie:

Pentru atingerea acestor obiective vom urmari construirea de proiecte individuale si personalizate prin care beneficiarii acumuleaza, de la caz la caz, una sau mai multe dintre urmatoarele deprinderi si abilitati:

 • clarificarea si definirea dificultatilor in cariera cu care se confrunta;

 • autocunoasterea, prin identificarea, in procesul de evaluare si autoevaluare, a calitatilor personale si punctelor slabe;

 • dezvoltarea si interiorizarea deprinderilor de autocunoastere, a caracteristicilor si abilitatilor personale;

 • dezvoltarea capacitatilor de planificare si decizie in alegerea carierei, independenta alegerilor personale si asumarea de obiective realiste, realizabile;

 • conturarea unei imagini clare despre propria cariera, intelegerea relatiei dintre calitatile/aptitudinile personale, tipul studiilor urmate/finalizate (profilul si specializarea) si profesia aleasa;

 • formularea de obiective pe termen scurt, mediu si lung, anticiparea pasilor pentru a le indeplini.

Mediere pe piata muncii

Obiective:

 • cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca;

 • stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor si crearea de noi locuri de munca.

 • prevenirea somajului si combaterea efectelor sociale ale acestuia;

 • incadrarea sau reincadrarea in munca a persoanelor in cautarea unui loc de munca;

 • sprijinirea ocuparii persoanelor apartinand unor categorii defavorizate ale populatiei;

 • asigurarea egalitatii sanselor pe piata muncii;

 • imbunatatirea structurii ocuparii pe ramuri economice si zone geografice;

 • cresterea mobilitatii fortei de munca in conditiile schimbarilor structurale care se produc in economia nationala.

Metodologie:

 • Intocmirea unui plan individual de mediere, personalizat in raport cu istoricul educational si profesional, intentiile de dezvoltare in cariera, nevoile de consolidare a unor deprinderi privind tehnici si metode de cautare a unui loc de munca, aliniate la specificul, cerintele si structura ofertei ocupationale in zona de interes a beneficiarului;

 • Realizarea tranzitiei beneficiarului de la statutul de persoana aflata in cautarea unui loc de munca, la cel vizat prin solicitarea serviciilor de mediere (incheierea unui raport de munca sau accesarea unui program de studii/ formare care sa-i permita sa aplice pentru postul/posturile selectionat/e).

Pentru atingerea acestor tinte, in activitatea de furnizare a serviciilor de mediere avem prevazute urmatoarele tipuri de activitati:

 • Realizarea si actualizarea permanenta a bazei de date privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora;

 • Asigurarea accesului la serviciul de mediere electronica a muncii.

Mediere electronica a muncii:

Mijloc prin care se asigura corespondenta dintre oferta angajatorilor si solicitantii unui loc de munca, cu alte cuvinte, medierea muncii online presupune conectarea automata intre cererile si ofertele locurilor de munca prin intermediului internetului. Medierea electronica a muncii este un serviciu ce este disponibil pe acest site:

Beneficiari

Beneficiar al serviciilor de informare, consiliere si mediere poate fi orice persoana care solicita acompanierea pentru rezolvarea unei nevoi legate de situatia profesionala si/sau educationala si de formare continua, cu scopul de a-si gasi un loc de munca. Acestia pot fi:

 • Someri;

 • Persoane inactive;

 • Persoane ocupate in agricultura de subzistenta;

 • Absolventi a unei institutii de invatamant si care nu au putut ocupa un loc de munca;

 • Persoane care ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;

 • Persoane care provin din comunitati izolate, cu risc de marginalizare;

 • Persoane care fac parte din grupuri vulnerabile (provin din familii monoparentale, persoane cu dizabilitati, care au parasit timpuriu scoala, imigranti, refugiati, etc);

 • Angajatori care solicita forta de munca, etc.

There is currently no content classified with this term.