Promovarea Sanatatii la Locul de Munca Combaterea Fumatului Sanatate Mintala Asistenta Medicala Primara

Meniu
 


 Contact
Adresa:
Str. Stirbei Voda,
Nr. 107, Bl. 24 C,
Sc. A, Et. 3, Ap. 11, Sector 1, Bucuresti
010108, Romania
Tel:
+40 (0)21 637 3002
Fax:
+40 (0)21 637 3084
E-mail:
office@romtens.ro
 

Logo FSE
„Investeste in oameni!"
Proiect Cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - 2007-2013.
Contract de finantare nr. POSDRU/83/5.2/58325, Proiect „Dezvoltarea Resurselor Umane In Comunitati Rurale - PSCR"

Fundatia Romtens
Data: 15 iulie 2010

 

Anunt demarare proiect „Dezvoltarea Resurselor Umane in Comunitati Rurale (PSCR)"

 
Fundatia Romtens cu sediul in Bucuresti, anunta demararea implementarii proiectului strategic „Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale (PSCR)" cofinantat din Fondul Social European prin Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeste in oameni!", Axa prioritara 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare", Domeniul major de interventie 5.2. „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă", care face obiectul contractului de finantare cu numarul de identificare POSDRU/83/5.2/58325.

 

Obiectivul proiectului este dezvoltarea sustenabila a resurselor umane din mediul rural, in regiunile Centru, Sud-Muntenia si Sud-Est, in vederea adaptarii la o piata a muncii dinamica, flexibila si inclusiva.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Cresterea nivelului de informare a managerilor si angajatilor din mediul rural in ceea ce priveste sanatatea si securitatea la locul de munca;
  • Imbunatatirea abilitatilor si competentelor managerilor si angajatilor din mediul rural in vederea asigurarii sustenabitatii pe termen lung a dezvoltarii resurselor umane in mediul rural;
  • Integrarea promovarii sanatatii si a promovarii sanatatii la locul de munca cu consilierea profesionala si consilierea pentru dezvoltare personala a managerilor si angajatilor din mediul rural.

La nivelul comunelor din cele 3 regiuni se vor derula activitatile proiectului, printre cele mai importante dintre acestea numarandu-se urmatoarele:

  • Realizarea unui studiu privind analiza nevoilor comunitatilor din mediul rural cu privire la aspectele specifice care tin de resursele umane, posibilitatile acestora de a se integra pe piata muncii precum si aspecte care tin de promovarea sanatatii la locul de munca. Acest studiu va avea o parte de cercetare calitativa constand in realizarea a 19 focus grupuri si 76 interviuri cu persoane cheie, precum si o componenta de cercetare cantitativa constand in administrarea de chestionare membrilor comunitatilor rurale incluse in proiect.
  • Organizarea a 2 campanii de informare si comunicare privind aspectele care tin de adaptarea fortei de munca din mediul rural la o piata a muncii in continua schimbare si aspectele care tin de promovarea sanatatii la locul de munca precum si stilul de viata sanatos pentru 2000 persoane din mediul rural;
  • Organizarea cursurilor de perfectionare pentru 190 manageri de intreprinderi din mediul rural pe teme privind promovarea sanatatii la locul de munca;
  • Organizarea cursurilor de competente comune pentru 285 angajati din mediul rural pe teme privind promovarea sanatatii la locul de munca si siguranta locurilor de munca;
  • Organizarea de sesiuni de orientare si consiliere profesionala pentru 760 someri si persoane in cautarea unui loc de munca din cele 19 comune incluse in proiect.


Proiectul are o durata de 36 luni, incheindu-se in 30 iunie 2013.

Fundaţia Romtens în parteneriat cu Belfast Healthy Cities, SC DAD EXPERTISE SRL, SC CARDINAL JOBS SRL, Asociaţia C.I.D.I.E.D.D. Brăila


  Copyright © 2001 - 2010 romtens.ro. Toate drepturile rezervate. Realizat de APACHEMEDIA