Promovarea Sanatatii la Locul de Munca Combaterea Fumatului Sanatate Mintala Asistenta Medicala Primara

Meniu
 


 Contact
Adresa:
Str. Stirbei Voda,
Nr. 107, Bl. 24 C,
Sc. A, Et. 3, Ap. 11, Sector 1, Bucuresti
010108, Romania
Tel:
+40 (0)21 637 3002
Fax:
+40 (0)21 637 3084
E-mail:
office@romtens.ro
 

 

AGROSH+

"OSH+ for the European Agriculture sector - Stimulating growth in rural areas through capacity building for providers (and beneficiaries) of occupational medicine and OSH services"

"SSM+ pentru sectorul agricol european - Stimularea creșterii economice în zonele rurale prin cresterea capacității furnizorilor (și beneficiarilor) de servicii de Medicina Muncii și de servicii de SSM"

 DURATĂ

01 Septembrie 2016 - 31 August 2018 (24 luni)

 FINANȚARE

Finanțat prin Programul European ERASMUS+ prin intermediul Agentiei Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale - ANPCDEFP.

 PARTENERIAT

Coordonatorul proiectului:

²  Fundația Romtens, România, București http://www.romtens.ro/

 Parteneri:

²  PROLEPSIS - Institutul de Medicina Preventivă, Sănătatea Mediului și Sănătatea Muncii din Grecia, Atena http://www.prolepsis.gr

²  FCBZR - Fundația "Centrul de Securitate și Sănătate în Muncă" din Bulgaria, Sofia http://fcbzr.org/

²  UMFVBT - Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara, România http://www.umft.ro/

²  WRC - Centrul de Cercetare în domeniul muncii din Dublin, Irlanda http://www.wrc-research.ie

 CONTEXT

Proiectul se adresează domeniilor Securității și Sănătății în Muncă și Medicina Muncii, prin particularizarea elementelor acestora în sectorul agricol.

 În conformitate cu datele EUROSTAT referitoare la accidente de munca (ESAW), pentru anul 2012 la nivelul țărilor comunitare (EU-28), sectorul agricol ocupa locul 4 (într-un clasament ce analiza 22 tipuri de domenii de activitate) în ceea ce privește numărul accidentelor de muncă atât non-fatale cât și fatale.

Totodată datele statistice cu privire la bolile profesionale indică o situație destul de similară, sectorul agricol ocupand același loc 4 în ceea ce privește numărul de absențe datorate problemelor de sănătate generate de activitatea profesională (EUROSTAT/ESAW - EU 28).

 În ceea ce privește formarea profesională, în niciuna dintre cele 4 țări reprezentate în cadrul proiectului de către parteneri, nu exista programe de formare profesională elaborate special pentru experții SSM și medicii de Medicina Muncii care furnizează sau urmează să furnizeze servicii în întreprinderile din sectorul agricol. În prezent în fiecare țară oferta de formare constă doar în cursuri cu caracter general în domeniul SSM pentru expertii SSM respectiv sesiuni de informare (abordând problemele din sectorul agriculturii) pentru medicii de Medicina Muncii.

 Prin umare, proiectul AGROSH+ își propune să completeze nevoia de cunoștințe specifice prin acumularea, adaptarea și ajustarea expertizei transnaționale si elaborarea de instumente de formare (curriculum, materiale curs, studii de caz, ghiduri) destinate expertilor SSM și medicilor de Medicina Muncii care furnizează servicii în sectorul agricol.

 OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului este acela de a spori expertiza și cunoștințele experților SSM și medicilor de Medicina Muncii, care furnizează servicii de securitate și sănătate în muncă respectiv servicii de medicina muncii, pentru întreprinderile care activează în sectorul agricol (in diferite ramuri ale agriculturii).

 Obiective specifice

² Evaluarea nevoilor de formare profesionala a specialistilor (experti SSM si medici de Medicina Muncii) care furnezează servicii de SSM si Medicina Muncii în întreprinderile din sectorul agricol;

² Sporirea nivelului de expertiză (îmbunătățirea cunoștințelor, aptitudinilor și atitudinilor) pentru un numar de 57 specialisti (27 experți SSM & 30 medici de Medicina Muncii);

² Creșterea nivelului de informare pentru o comunitate de peste 100 experți SSM & medici de Medicina Muncii (dar și alte părți interesate), activi în sectorul agricol;

² Sporirea capacității instituționale a partenerilor (în ceea ce privește formarea în domeniul SSM și Medicina Muncii), pentru a putea produce un impact în sistemul de formare profesionala și educație prin înserarea modificărilor aduse curricumului și conținutului programelor din domeniile avute în vedere.

 ACTIVITĂȚI

În vederea realizării obiectivelor generale și specifice, proiectul a prevăzut următoarele activități principale:

 Activități de formare profesională (face-to-face & e-learning):

²  1st Joint Staff Training (primul curs de formare a personalului) - curs de formare în domeniul SSM destinat personalului partenerilor in cadrul căruia se vor testa și evalua instrumentele de formare (curriculum, materialele de curs, studii de caz, etc.) - 13 participanți;

²  2nd Joint Staff Training (al doilea curs de formare a personalului) - curs de formare în domeniul Medicina Muncii destinat personalului partenerilor în cadrul căruia se vor testa și evalua instrumentele de formare (curriculum, materialele de curs, studii de caz, etc.) - 14 participanți;

²  Cursul 1, SSM în Agricultura - curs destinat experților SSM care furnizează sau urmează să furnizeze servicii în întreprinderile din sectorul agricol. Cursul se va desfăsura face-to-face si pe platforma e-learning. Vor participa 27 experți SSM;

²  Cursul 2, Medicina Muncii in Agricultura - curs destinat medicilor de Medicina Muncii care furnizează sau urmează să furnizeze servicii în întreprinderile din sectorul agricol. Cursul se va desfasura face-to-face și pe platform e-learning. Vor participa 30 medici MM;

 Cursanții vor primi acreditari în funcție de statutul lor, astfel ca medicii de Medicina Muncii vor primi credite de educație medicală continuă (EMC) iar experții SSM vor primi certificate de mobilitate EUROPASS și / sau certificate de absolvire emise de Autoritatea Națională pentru Calificări.

 Eveniment de diseminare/multiplicare

În fiecare țara (participantă în proiect), se va organiza un eveniment care va avea ca scop diseminarea si valorizarea rezultatelor proiectului.

 Transnational meeting

 Proiectul prevede 5 întalniri de proiect transnaționale la care vor participa toti partenerii și care vor fi organizate de fiecare dintre cele 5 părți ale parteneriatului.

/public_html/images/agrosh+.jpg


  Copyright © 2001 - 2010 romtens.ro. Toate drepturile rezervate. Realizat de APACHEMEDIA