Promovarea Sanatatii la Locul de Munca Combaterea Fumatului Sanatate Mintala Asistenta Medicala Primara

Meniu
 


 Contact
Adresa:
Str. Stirbei Voda,
Nr. 107, Bl. 24 C,
Sc. A, Et. 3, Ap. 11, Sector 1, Bucuresti
010108, Romania
Tel:
+40 (0)21 637 3002
Fax:
+40 (0)21 637 3084
E-mail:
office@romtens.ro
 

  logo SIWHP

Proiectul SIWHP - Workplace Health Promotion: a means of increasing the professional knowledge of the Slovenian Occupational, traffic and sports medicine physicians - Promovarea Sănătății la Locul de Muncă: o modalitate de a crește cunoștințele profesionale ale doctorilor sloveni de medicina muncii, medicina sportivă și intervenții medicale legate de transport .

 

 

Proiectul SIWHP este un proiect finanțat prin programul Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation: Lifelong Learning Programme și se desfășoară în perioada 1 Ianuarie 2011 -31 Decembrie 2012.

Coordonat de Centrul Medical Universitar, Ljubljana, proiectul reunește un consorțiu compus din : Fundația Romtens, Romania; Universitatea de Studii din Perugia, Italia; Institutul de Siguranță și Securitate la Locul de Muncă Prevent, Belgia; Centrul de Cercetare pentru Locul de Muncă, Irlanda de Nord; EWORX SA, Grecia.

În plus, partenerii din consorțiu beneficiază și de sprijinul organizațiilor din Rețeaua Europeană a Promovării Sănătății la Locul de Muncă iar lectorii și prezentatorii din cadrul cursurilor sunt profesioniști europeni cu expertiză în domenii precum ergonomie, evaluarea riscurilor, promovarea sănătății etc.

Obiectivul principal al proiectului este de a oferi sesiuni de training profesioniștilor activi în medicina muncii, medicina sportivă dar și în intervenții medicale legate de transport. La baza acestor sesiuni de training se află experiența partenerilor în consorțiu din proiectul ELWHP - Translating Lisbon recommendations into an e-learning program for Occupational Safety & Health Specialists - Workplace Health Promotion as a mean for reaching enhanced competitiveness. De fapt, transferul de cunoștințe din proiectul ELWHP în contextul Sloveniei reprezintă de asemenea unul dintre obiectivele generale ale proiectului.

Printre obiectivele proiectului, aliniate de altfel cu cele ale programului Leonardo da Vinci, putem enumera:

•  Sprijinirea participanților în oferirea de training și alte activități de formare pentru dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și calificărilor în dezvoltarea personală, angajare și participare la piața de muncă europeană (LEO-spObj-a);

•  Sprijinirea activităților menită să îmbunătățească calitatea și inovația în educația vocațională și în programele de training, la nivel de conținut, capacitate instituțională și practici (LEO-spObj-b);

•  Creșterea calității și a volumului cooperării între instituții și organizații care oferă oportunități de învățare (LEO-OpObj-2);

•  Facilitarea dezvoltării practicilor inovative în domeniul educației vocaționale și a training-ului precum și a transferului acestora, în special între țările participante(LEO-OpObj4);

•  Îmbunătățirea transparenței oferirii și recunoașterii calificărilor și competențelor, inclusiv a celor obținute prin educație non-formală și informală (LEO-OpObj4).

 

Pentru dezvoltarea și implementarea cursului de Promovarea Sănătății la Locul de Muncă prin transferul de cunoștințe din proiectul ELWHP, respectând obiectivele programului Leonardo da Vinci, activitățile proiectului SIWHP sunt organizate în 8 pachete de activități (PA), cu relevanță pe coordonarea, dezvoltarea conținutului, implementarea, diseminarea si evaluarea proiectului.

 

Pachetele de activități sunt următoarele:

• Întreaga coordonare a proiectului este reunită sub pachetul 1 de activități, acoperă toată perioada de desfășurare a proiectului, și se află sub conducerea Centrul Medical Universitar, Ljubljana.

• Pachetul 2 de activități va reuni toți partenerii într-o întâlnire de lucru cu scopul de a discuta modalitatea identificării de nevoi la nivelul grupului țintă, fiind astfel de o importanță strategică pentru întregul proiect.

• Sub al treilea pachet de activități se va stabili conținutul exact al tuturor modulelor de curs, pornind de la concluziile stabilite în PA3.

• Sub pachetul 4 de activități se urmărește crearea unei platforme online pentru învățare, plecand de la materialele existente din proiectul ELWHP.

• Ulterior, pachetul 5 de activități reunește activitățile de organizare a training-ului, începand cu realizarea unor criterii de eligibilitate pentru participanții la cursuri.

• Cursul propriu-zis se compune din 5 zile de training față-în-față și 30 de zile de studiu online (e-learning), și se vor finaliza cu elaborarea unei propuneri de proiecte.

• Pachetul 6 de activități vizează diseminarea activităților cursului la nivel național și european, prin intermediul unor seminarii și a materialelor de promovarea a proiectului - broșură, poster.

• Pachetul 7 se ocupă de valorizarea experienței câștigată din proiect la nivel european și în rândul rețelelor europene, prin realizarea unor materiale mai detaliate decât cele realizate sub pachetul 6 de activități.

• Sub pachetul 8 de activități se va realiza evaluarea proiectului și include mecanisme de evaluare de proces și evaluare de rezultat.

 

Fundația Romtens și SIWHP

Fundația Romtens este unul dintre partenerii principali din proiectul SIWHP în principal datorită faptului că se urmărește transferul experienței - inclusiv a materialelor- din proiectul ELWHP,  în contextul național al Sloveniei.

Ca și partener principal în proiectul ELWHP, și în Rețeaua Europeană de Promovare a Sănătății la Locul de Muncă, Fundația Romtens va oferi expertiză în promovarea sănătății la locul de muncă, în proiectarea și susținerea de training-uri pe această temă și va coordona totodată evaluarea proiectului.

Pentru mai multe detalii, puteți contacta Dr. Theordor Haratau, Director Executiv: theodor.haratau@romtens.ro

Broşura proictului poate fi descărcată de aici.

 

Resurse:

 

Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.htm

 

ELWHP - Translating Lisbon recommendations into an e-learning program for Occupational Safety & Health Specialists - Workplace Health Promotion as a mean for reaching enhanced competitiveness

http://www.whp-training.eu/

 

Rețeaua Europeană de Promovare a Sănătății la Locul de Muncă - European Network for Workplace Health Promotion

http://www.enwhp.org/

 

University Medical Centre, Ljubljana

http://www4.kclj.si/ang/index.php

 

Centrul de Cercetare pentru Locul de Muncă, Irlanda de Nord - Work Research Centre

http://www.wrc-research.ie/

 

Università degli Studi di Perugia

http://www.unipg.it/it/

 

Prevent, Belgium

http://fr.prevent.be/net/net01.nsf/p/MM00-03

 

EWORX SA, Greece

http://www.eworx.gr/


  Copyright © 2001 - 2010 romtens.ro. Toate drepturile rezervate. Realizat de APACHEMEDIA