Promovarea Sanatatii la Locul de Munca Combaterea Fumatului Sanatate Mintala Asistenta Medicala Primara

Meniu
 


 Contact
Adresa:
Str. Stirbei Voda,
Nr. 107, Bl. 24 C,
Sc. A, Et. 3, Ap. 11, Sector 1, Bucuresti
010108, Romania
Tel:
+40 (0)21 637 3002
Fax:
+40 (0)21 637 3084
E-mail:
office@romtens.ro
 


Investeşte in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 5 : „Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul major de interventie 5.2.: Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”
Proiect : ”Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale – PSCR”
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/83/5.2/S/58325

Fundatia ROMTENS

ANUNT DE ATRIBUIRE ACHIZITIE PUBLICA DE PRESTARE A SERVICIILOR DE CONSULTANTA PE PROBLEME DE RESURSE UMANE SI COORDONARE A ACTIVITATII DE PERSONAL
COD CPV  79414000-9 SERVICII DE CONSULTANŢĂ ÎN GESTIONAREA RESURSELOR UMANE

Data publicarii:
02.03.2011

Fundatia Romtens cu sediul in Bucuresti, Aleea Stanila, nr.2, bl. H12, ap.10, sector 3, cod poştal 032707, beneficiara a contractului de finantare pentru Proiectul:”Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale – PSCR”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect inregistrat sub nr. POSDRU/83/5.2/S/58325, anunta atribuirea contractului având ca obiect prestarea serviciilor de consultanta pe probleme de resurse umane si coordonare a activitatii de personal, cod CPV  79414000-9 servicii de consultanţă în gestionarea resurselor umane, care a avut loc in data de 24.02.2011, catre  S.C. AMI UMAN S.R.L.

Data publicarii anuntului de participare: 17.02.2011
Data semnarii contractului : 01.03.2011
Durata contractului: pana la data de 29.02.2012
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut – Pretul ofertat 8.225,76 lei fara TVA.


  Copyright © 2001 - 2010 romtens.ro. Toate drepturile rezervate. Realizat de APACHEMEDIA